EU Green Week - Euroopan vihreä viikko on Euroopan komission ympäristöosaston vuosittainen suurtapahtuma, joka kokoaa yhteen ympäristöalan asiantuntijat, päättäjät ja opiskelijat ympäri Euroopan. Perinteisesti Brysselissä järjestetty konferenssi pidetään koronapandemian vuoksi virtuaalisesti 1.–4.6.2021.

Lahti järjestää vihreän viikon avajaistilaisuuden maanantaina 31. toukokuuta. Virtuaalitapahtuma valottaa erityisesti Euroopan vesien, maaperän ja ilmanlaadun tilaa. 

EU Green Week - Nollapäästötavoite fokuksessa

Tänä vuonna Euroopan vihreän viikon pääteemana on nollapäästötavoite. Euroopan komissio julkaisi nollapäästötoimintaohjelman (Zero Pollution Action Planin) toukokuun puolivälissä. Suunnitelman tavoitteena on poistaa ilman, veden ja maaperän haitalliset saasteet niin, että niistä ei enää koidu vaaraa ympäristölle vuoteen 2050 mennessä. 

EU:n vihreä viikko 2021 tarjoaa sidosryhmille ja kansalaisille foorumin, jossa voidaan keskustella, miten nollapäästöjen ja myrkyttömän ympäristön tavoitteeseen voidaan pyrkiä yhdessä. Viikon aikana järjestetään lukuisia ympäristöteemaisia tapahtumia ja nostetaan nollapäästötavoitetta esille julkisessa keskustelussa. Samalla tarkastellaan myös Euroopan vihreän kehityksen ohjelman muita merkittäviä aloitteita, kuten ilmastoaloitteita, tulevaa kemikaaleja koskevaa strategiaa sekä energian, teollisuuden, liikkuvuuden, maatalouden, kalastuksen, terveyden ja biologisen monimuotoisuuden alojen aloitteita.

– Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa Euroopan komissio on asettanut tavoitteekseen täydellisen saasteettomuuden. Asukkaiden osallistuminen lähiympäristön käyttömahdollisuuksien lisäämiseen ja luonnonsuojeluun ovat keskeisiä asioita toivuttaessa pandemian jälkeisestä ajasta. Kulunut vuosi on osoittanut kouriintuntuvalla tavalla lähiympäristön tärkeän merkityksen ihmisten hyvinvoinnille, kertoo
ympäristöpääkaupunkihankkeen ohjelmajohtaja Saara Vauramo.

Puhujina virallisessa avajaistapahtumassa ovat muiden muassa EU:n ympäristöstä, valtameristä ja kalastusasioista vastaava komissaari Virginijus Sinkevičius, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen ja Eurooppalaisen kansalaistieteen järjestön (ECSA) puheenjohtaja Susanne Hecker. Ympäristöpääkaupunki Lahden yhteistyökumppani Sitowise on mukana avajaistapahtumassa omalla virtuaalisella esittelypaikallaan. Teemaviikko näkyy myös Sitowisen sosiaalisen median kanavissa.

Ympäristöpääkaupunki Lahti - Virallinen tunnus

Euroopan Ympäristöpääkaupunki Lahti

Me uskomme, että insinöörit ja sovelluskehittäjät pelastavat maailman. Asiantuntijamme tekevät arkisessa työssään päivittäin pieniä ja suuria valintoja, joiden vaikutus kaupunkien ja rakennetun ympäristön vastuullisuuteen on suuri. Tämän vuoksi Sitowise on vuonna 2021 yksi Euroopan ympäristöpääkaupunki Lahden yhteistyökumppaneista.

Tutustu palveluihimme

Ilmanlaadun selvitykset

Asiantuntijamme tekevät monipuoliset ilmanlaadun tutkimukset, selvitykset, mallinnukset, mittaussuunnitelmat ja mittaukset joko kertaluonteisesti tai jatkuvatoimisina mittauksina.

Hiilijalanjäljen laskenta

Ilmastonmuutos on tosiasia, mutta ihmisen toiminta vaikuttaa sen etenemiseen. Me voimme ratkaisuillamme hillitä ilmastonmuutosta. Hiilijalanjäljen laskenta on ensiaskel muutoksessa.