Tammikuussa julistetussa innovaatiokilpailussa ympäristöpääkaupunki Lahden yritys- ja kaupunkikumppanit esittivät omia ympäristöteemaisia kehityshaasteitaan. Näihin haasteisiin etsittiin innovaatiokilpailulla ratkaisuja. Kilpailun ehdotukset arvioi ja palkinnot myönsi kilpailun arviointiryhmä, yhdessä yhteistyökumppaneiden edustajien kanssa.

Sitowisen haasteessa etsittiin uusia ratkaisuja kansalaisosallistamiseen. Tavoitteena oli löytää olemassa olevien osallistamistyökalujen rinnalle uusia innovatiivisia tapoja, joilla tuetaan kaupunkilaisten osallistamista asuinympäristön kehittämiseen. Kahdeksan kilpailun parasta ideaa palkittiin 1 000 euron rahapalkinnoilla. Sitowisen haastekategoriaan tulleiden ehdotuksien joukosta valittiin palkittavaksi seuraavat työt ja tekijät:

Ympäristöpääkaupunki Lahti - Virallinen tunnus

Sunnari & Vuoksenmaa: LahTili
Kannustin- ja seurantajärjestelmä lahtelaisten osallistamiselle kaupunkisuunnitteluun.

Nature Escape: CityEscape
Osallistamisen pelillistäminen pakohuonepelin muodossa.

Marianne Kämi: “Kylätalkoot” -internetsivusto osallistumisen mahdollistajana. Kylätalkoot-niminen asuinaluekohtainen osallistamisen verkkosivu.


Parhaimmiksi valitut ideat voivat halutessaan hakea ideansa toteutukselle ympäristöpääkaupungin projektirahoitusta. Rahoitusta myönnetään jatkovaiheessa aina 50 000 euroon saakka. Ennen rahoitushakemuksen lähettämistä hakijoilla on mahdollisuus sparrailla ja suunnitella omaa ideaansa haasteen esittäneen kumppanin kanssa. Laajemmat projekti- ja yhteistyömahdollisuudet voittaneiden ideoiden sekä kilpailun toimeksiantajien kesken selvitetään huhtikuun aikana. Projektirahoitusta saavat hankkeet julkaistaan toukokuussa 2021.

Ympäristöpääkaupungin yhteistyökumppanit innovaatiokilpailun taustalla

Kevään innovaatiokilpailussa toimeksiantajina olivat Lahden kaupunki, Sitowise, CGI Suomi, Heinolan kaupunki ja Hämeen kauppakamari. Erityisesti Heinolan kaupungin kestävän liikkumisen haaste sekä Sitowisen kaupunkilaisten osallistamisen tehtävä innostivat hakijoita.

– Kestävä kaupunkikehitys lähtee heistä, joita varten kaupunki on tehty, eli eri-ikäisistä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevista ihmisistä ja heidän tarpeistaan. Meille Sitowisessä se tarkoittaa sitä, että ihmisille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua heidän arkeaan koskeviin päätöksiin. Tämä ei ole ihan helppoa ja haluamme etsiä tähän uusia ratkaisuja. Saimme kilpailuhaasteeseemme paljon hyviä ehdotuksia, mikä on osoitus siitä, että osallistamiselle ja siihen innostamiselle todella on tarvetta, kertoo Sitowise viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Minttu Vilander.

Innovaatiokilpailun tavoitteena on tuottaa uusia liiketoimintalähtöisiä kestävän kehityksen ratkaisuja, jotka ruokkivat Lahden seudun kehitystä sekä kasvua. Innovaatiokilpailuja toteutetaan kaksi, joista toinen järjestetään syksyllä 2021.

Jutun pääkuva: Lahden kaupunki

Ympäristöpääkaupunki Lahti - Virallinen tunnus

Euroopan Ympäristöpääkaupunki Lahti

Me uskomme, että insinöörit ja sovelluskehittäjät pelastavat maailman. Asiantuntijamme tekevät arkisessa työssään päivittäin pieniä ja suuria valintoja, joiden vaikutus kaupunkien ja rakennetun ympäristön vastuullisuuteen on suuri. Tämän vuoksi Sitowise on vuonna 2021 yksi Euroopan ympäristöpääkaupunki Lahden yhteistyökumppaneista.