Lahden Vesijärven rannalla sijaitsee Niemen kaupunginosa. Intensiivisen muutoksen aikaa elävälle entiselle teollisuus- ja satama-alueelle haluttiin vahvasti omaleimainen ja paikan henkeä korostava suunnitelma, jolla alue muuttuu nykyaikaiseksi asuinalueeksi.

Lahden kaupunki, UPM-Kymmene Oyj ja Polttimo Oy järjestivät Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n kanssa ideakilpailun Niemen alueen suunnittelusta. Loppuvuodesta 2021 toteutetussa kilpailussa etsittiin ehdotuksia alueen asemakaavatyön jatkosuunnitteluun.

– Ainutlaatuisen ranta-alueen suunnittelussa tuli huomioida alueen luonto ja teollinen historia. Suunnitelma tuli kytkeä identiteetiltään vahvaksi osaksi Vesijärven rannalle sijoittuvaa vaiheittain kehittyvää Niemen kaupunginosaa tiivistää kilpailun tehtävänantoa Sitowisen kaupunkisuunnittelun osastopäällikkö ja arkkitehti Kirsi Rantama.

Eri tekniikkalajien yhteensovittamisen taito oli ​​t​yöryhmämme vahvuus.

Olga Airaksinen, Sitowise

Havainnekuva "Tukki, hiiva ja mallas" -kilpailuehdotuksesta.

Monialainen työryhmä tuotti voittoisan ehdotuksen

Sitowisen kilpailuehdotusta laatinut työryhmään koottiin monialaista osaamista. Mukana oli kaupunkisuunnittelun arkkitehteina Rantaman lisäksi Maarit Virkkunen, Olga Airaksinen, Anselmi Moisander ja Andrea Esquivel.  Liikennesuunnittelijana toimi Elina Nykänen ja Mikko Vuorinen, maisemasuunnittelijoina Marika Bremer ja Linda Kaira. Sitowisen arkkitehti Eero Puurunen toimi energiaviisaan kaupunkisuunnittelun asiantuntijana. Lisäksi Sitowisen ulkopuolisena työryhmän jäsenenä toimi arkkitehti Osma Lindroos Lindroos Arkkitehdeista. Hän vastasi erityisesti tarkemman mittakaavan arkkitehtisuunnittelusta.

– Työryhmämme vahvuus oli eri tekniikkalajien yhteensovittamisen taito. Yhteinen ideointi sai konkretiaa ryhmän jäsenten osaamisesta sekä reunaehtojen ja mahdollisuuksien tuntemisesta, projektipäällikkönä toiminut Olga kuvailee työryhmän toimintaa.

Sitowisen voitokas kilpailuehdotus ”Tukki, hiiva ja mallas” on inspiroitunut vanhasta teollisuusmiljööstä vaihtelevine mittakaavoineen, maamerkkeineen, kiinnostavine tilasarjoineen sekä näitä ympäröivine luontokohteineen. Suunnitelma hyödyntää olemassa olevia vahvoja näkymälinjoja, jotka suuntautuvat kohti rakennettua ympäristöä tai avautuvat järveä kohden.

– Alueen asuinrakentaminen käsittää vaihtelevia asuntotypologioita kaupunkipientaloista tornimaisiin pistetaloihin. Pienimittakaavaiset asuintalot elävöittävät kulkureittejä, Maarit kuvailee suunnitelman asuinrakentamista– Liikennesuunnittelun pääpaino on pyöräilyn ja jalankulkuympäristön laadukkaissa, sujuvissa ja turvallisissa yhteyksissä, hän jatkaa.

Lahden vähähiilinen energiajärjestelmä mahdollistaa pienet päästöt alueelle. Sitowisen suunnitelmassa esitetään puurakentamista sekä alueelta purettavien rakennusten materiaalien kierrättämistä uudisrakentamiseen.

Havainnekuva "Tukki, hiiva ja mallas" -kilpailuehdotuksesta.

Tuomaristo arvosti teollisen perinnön ilmenemistä ja inhimillistä sympaattisuutta

Arvostelupöytäkirjassa kilpailua kuvaillaan kokonaisuutena korkeatasoiseksi. Kilpailuun saapui suuri määrä idearikkaita, mielenkiintoisia, ammattitaitoisia ja huolellisesti laadittuja ehdotuksia, jotka valottivat alueen mahdollisuuksia ideakilpailun hengen mukaisesti hyvin monipuolisesti. Voittanutta ehdotusta aiotaan hyödyntää alueen jatkosuunnittelussa.

Teollinen perintö näkyy kaupunkirakenteessa, rakennusten massoittelussa ja ilmeessä sekä rakennusmateriaalien kierrättämisessä.

Tuomaristo

– Tilallisesti ja toiminnallisesti rikas ehdotus on saanut inspiraationsa alueen historiasta. Teollisen historian ja tunnelman välittyminen lähes kauttaaltaan uudisrakennettavalle alueelle oli kilpailuohjelman asettama vaativa tehtävä, joka on ehdotuksessa poikkeuksellisen hyvin ratkaistu. Tältä osin suunnitelma on kilpailun parhaita, perustelee tuomaristo voittajan valintaa arvostelupöytäkirjassaan.

– Teollinen perintö näkyy kaupunkirakenteessa, rakennusten massoittelussa ja ilmeessä sekä rakennusmateriaalien kierrättämisessä. Ehdotuksen julkiset kaupunkitilat, reitit, puistot ja ranta-alueet ovat mittakaavallisesti onnistuneita ja vaihtelevia. Ympäristö on suunniteltu huolellisesti. Arkkitehtuurissa on alueelle sopivaa rouheaa teollista ilmettä ja silti inhimillistä sympaattisuutta, tuomariston perusteluissa tiivistetään.

Tutustu palveluihimme!

Kaupunkisuunnittelu

Suunnittelemme kestävää ja vetovoimaista maankäyttöä, jossa asuminen, palvelut, elinkeinot, liikkuminen ja ympäristö muodostavat tasapainoisen kokonaisuuden.

Maisemasuunnittelu

Maisema voi luoda tunnelmaa, muistuttaa historiasta tai antaa hengähdyshetken. Maisemasuunnittelumme tavoitteena on esteettinen ja toimiva kokonaisuus.

Liikennesuunnittelu

Liikennesuunnittelun asiantuntemuksella varmistamme tehokkaat ja toimivat ratkaisut huomisen tarpeisiin. Liikennesuunnittelu on johtavassa roolissa monialaisissa projekteissa.

Energia- ja elinkaarisuunnittelu

Energia- ja elinkaarisuunnittelumallimme huomioi yhtä aikaa runkoratkaisut, rakennusmateriaalit, talotekniikan ja energiatehokkuuden. Menetelmämme ohjaa rakennuksen hiilijalanjäljen kehittämiseen.

Kestävä kaupunkikehitys

Kaupungistuminen on trendi, joka edellyttää strategista ajattelua yli ammattirajojen: taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti vastuullisia ja älykkäitä ratkaisuja.