We Land on NCC Property Developmentin, Helsingin kaupungin ja JKMM Arkkitehtien kehittämä Helsingin Ruoholahteen vuoden 2024 aikana valmistuva 14-kerroksinen toimistotalo. 

Sitowise on toiminut hankkeessa LVIA- ja energiasuunnittelijana vuodesta 2019 alkaen sekä ollut mukana maa-, kallio- ja pohjarakentamisen rakennuttamisessa, turvallisuuskoordinoinnissa ja valvonnassa rakentamisen alusta aina louhinta- ja kalliolujitustöiden valmiiksi saattamiseen asti. Lisäksi Sitowisen pohjarakenneasiantuntija toimi poikkeuksellisen vaativaksi luokitellun hankkeen pohjarakennesuunnitelmien 3. osapuolen tarkastajana.

On ollut hienoa olla mukana hankkeessa, missä vastuullisuusnäkökohdat ovat näin suuressa roolissa.

Mikko Pihkala, Sitowise

We Land -toimistotalo sai suunnitteluvaiheessa Suomen ensimmäisen Outstanding-tason BREEAM-ympäristösertifikaatin (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). BREEAM Outstanding on korkein taso, jonka tässä eurooppalaisessa ympäristösertifiointijärjestelmässä voi saada. We Landille haetaan valmistumisen jälkeen BREEAM-ympäristöluokituksen korkeimman Outstanding-tason sertifikaattia.

- On ollut hienoa olla mukana hankkeessa, missä vastuullisuusnäkökohdat ovat näin suuressa roolissa. Päätös BREEAM-ympäristösertifikaatin korkeimman mahdollisen tason hakemisesta on ohjannut valintojamme aivan hankkeen alkumetreiltä saakka. Tavoitteen saavuttaminen olisi tuskin ollut edes mahdollista ilman tätä oikea-aikaisesti tehtyä päätöstä, toteaa kohteen LVI-suunnittelua johtanut Sitowisen osastopäällikkö Mikko Pihkala.

- Rakennuksen valmistuessa voidaan olla varmoja, että kaikki kestävään ja vastuulliseen rakentamiseen liittyvät näkökohdat on huomioitu. LVI-suunnittelijana haluan nostaa näistä esiin rakennuksen energiatehokkuuden sekä erinomaisen muuntojoustavuuden, Pihkala jatkaa.

Työmaan koko henkilöstö koulutettiin perehdytyksen yhteydessä alueen ekologian suojelusta.

Esa Kiiski, Sitowise

Maanrakennusvaiheessa BREEAM huomioitiin työnaikaisen ekologiasuunnitelman toteuttamisena työmaan lähiympäristön monimuotoisuuden suojelutoimenpiteissä. Työmaa-alue eristettiin ympäristöstään aitaamalla työmaa-alue tarkasti, suojaamalla työmaan lähiympäristön puut ja estämällä nurmialueille kulku työmaalta. Työmaan koko henkilöstö koulutettiin perehdytyksen yhteydessä alueen ekologian suojelusta, kertoo Sitowisen kalliorakentamisen projektipäällikkö Esa Kiiski.

BREEAM on alkujaan brittiläinen luokitus, joka pohjautuu yhteiseen eurooppalaiseen normistoon. BREEAM kannustaa kestävään ja vastuulliseen rakentamiseen pisteytysjärjestelmällä, jolla arvioidaan rakennusten ympäristövaikutuksia. Kriteerien perusteella rakennukset jaetaan viiteen luokkaan: Pass, Good, Very Good, Excellent ja Outstanding.

Tutustu kohteen sivuihin: We Land Ruoholahti - Supporting the job to be done

Kuva: NCC

vuokatti tiesuunnitelma hankesivu

Tutustu erilaisiin kestävyyssertifiointeihin!

Suomessa on käytössä erilaisia kansainvälisiä arviointijärjestelmiä, joilla selvitetään hankkeiden vastuullisuutta. Järjestelmissä huomioidaan taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristön näkökulmat.