Sitowisessa on työn alla kohteen maanalaisten tilojen hankesuunnitteluvaiheen suunnittelu sekä liikennesuunnittelu.

Helsingin kaupunki sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ovat suunnittelemassa ja rakennuttamassa Laaksoon uutta suursairaalaa. Laakson yhteissairaalasta tulee huippumoderni yliopistollinen psykiatrian, geriatrian ja neurologian tutkimus- ja opetussairaala.

Kooltaan yhteissairaala tulee olemaan noin 180 000 brm2 eli noin neljän uuden lastensairaalaan kokoinen. Hankkeen arvioidut kustannukset ovat noin 838 miljoonaa euroa, kun mukaan lasketaan myös hankkeeseen kuuluvat pysäköinti-, huolto- ja tunnelitilat.

Päätökset hankkeen toteuttamisesta tehdään vielä kuluvan vuoden aikana ja sairaala on tarkoitus rakentaa vuosien 2021-2030 aikana.

Sitowisessä Laakson yhteissairaalan hankesuunnittelun parissa työskentelevät parhaillaan erityisesti Kalliotilat ja tunnelit sekä Liikennesuunnittelu -osastojen asiantuntijat.

Paljon tilaa myös maan alla

Suuressa sairaalakokonaisuudessa on paljon tilaa myös maan alla, yhteensä n. 30 000 br-m2.

– Mutta se toki tarkentuu suunnittelun edetessä, hankkeen kalliorakennesuunnittelun projektipäällikkönä toimiva Sitowisen Kalliotilat ja tunnelit-osaston apulaisosastopäällikkö Marja-Liisa Hynynen kertoo.

Autopaikkoja yhteissairaalan alle tulee 550-600.

Laakson yhteissairaalan ja Meilahden sairaaloiden välille on kaavailtu yhdystunnelia, joka mahdollistaa sairaaloiden välisen liikenteen suojatuissa olosuhteissa. Yhdystunnelin kautta esimerkiksi potilaiden siirtäminen kävisi tehokkaasti ja turvallisesti, mutta myös sairaala-alueiden henkilökunnan liikkumiseen ja tavaralogistiikkaan tunneli toisi synergiaetuja. Tavaroita voitaisiin siirtää kuljetusrobottien avulla joko samassa tilassa henkilöliikenteen kanssa tai omalla väylällään.

–Vastaava järjestely on toiminnassa jo useissa suurissa keskussairaaloissa, Marja-Liisa Hynynen kertoo.

Kalliotilat ja tunnelit -osastolla hankkeen suunnittelun parissa työskentelee kuusi sitowiseläistä. Kalliorakennussuunnittelija Päivi Castrén koordinoi Laakson yhteissairaalan maanalaisen pysäköintilaitoksen ja huoltotilojen sekä yhdystunneleiden suunnittelua.

– Työhöni kuuluu esimerkiksi alueen kalliolaadun sekä pohjavesiasioiden selvittäminen, lisäksi osallistun kalliotilojen layoutsuunnitteluun, hän kertoo.

Laakson sairaalan alue on Päivi Castrénille varsin tuttu, hän on ollut ideoimassa erilaisia kalliopysäköintiratkaisuja alueelle vuodesta 2018 lähtien. Kun yhteissairaalan suunnittelu etenee, muokataan myös maanalaisia ratkaisuja alueella mahdollisimman toimiviksi.

Yhteispelillä se sujuu

Laakson yhteissairaalan alueelle on suunniteltu uutta ajoyhteyttä Nordenskiöldinkadun puolelta, Auroranportin kohdalta. Liikenne kulkisi tunnelissa Keskuspuiston alitse. Sairaalaan olisi siis pääasiallisesti yhteys maan alta, jossa pysäköintilaitos ja huoltopiha sijaitsevat.

Laakson yhteissairaalan liikennesuunnittelun parissa työskentelee useita sitowiseläisiä.

–Minä vastaan fyysistä suunnitteluratkaisuista ja ryhmäpäällikkö Tero Rahkonen on liikennesuunnittelun projektipäällikkönä vastannut liikenneselvityksistä ja toimivuustarkasteluista, suunnittelupäällikkö Mikko Vuorinen sanoo.

Liikennesuunnittelua on tehty tiiviissä yhteistyössä kalliosuunnittelijoiden kanssa ja maanalaisten tilojen suunnittelussa on hyödynnetty myös Sitowisen muiden tekniikka-alojen, kuten talotekniikka- ja rakennesuunnittelun asiantuntijoita.

- Mikko Vuorinen 

Laakson yhteissairaalan liikennesuunnittelu on sekä mielenkiintoinen että haastava tehtävä. Sairaala-alue sijaitsee tiiviissä kaupunkirakenteessa, keskellä kaupunkia varsin vilkkaasti liikennöidyssä paikassa. Sairaala on suuri ja maanalaista rakentamista paljon.

Onneksi alue on Sitowisen liikennesuunnittelijoille varsin tuttu. Sairaala-alueen nykyisten liikennejärjestelyjen parantamista on suunniteltu jo useita vuosia, tontille soviteltiin alun perin läntistä yhteispäivystystä.

Haasteita piisaa

Jotta liikennesuunnittelijalta eivät haasteet kesken loppuisi, aivan yhteissairaalan naapurissa on käynnistymässä toinenkin jättimäinen hanke, jonka vaikutukset sekä katuverkoston liikennejärjestelyihin ylipäätään että varsinkin myöhemmin rakentamisaikaisiin liikennejärjestelyihin ovat laajamittaisia. Garden Helsinkiä rakennetaan samoihin aikoihin Laakson sairaala hankeen kanssa. Jättihankkeiden liikennesuunnittelun yhteensovittamisessa on omat haasteensa.

Laakson yhteissairaala

  • Tilaaja: Helsingin kaupunki ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)

  • Hankesuunnitteluvaiheen arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtiryhmittymä LATU (Uki Arkkitehdit, AW2 Arkkitehdit, Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen ja Arkkitehtitoimisto Tähti-Set)
  • Rakennesuunnittelu: Vahasen, Saanio & Riekkolan, A-Insinöörien ja Pöyryn muodostama konsortio
  • LVIA-, sprinkleri-, sähkö-, tele-, AV-, turva- sekä energia- ja elinkaarisuunnittelu: Granlund
  • Liikennesuunnittelu sekä hanke- ja kaavoitussuunnitteluvaiheen kalliosuunnittelu ja maanalaisten tilojen suunnittelu: Sitowise