Kestävien matkaketjujen kehittäminen yksittäisten infrastruktuurin toimenpiteiden avulla on hidasta, ja yksittäisten toimenpiteiden vaikuttavuus on heikko. Toimenpidekokonaisuuksien määrittämisellä ja toteuttamisella voidaan saavuttaa yksittäisiä toimenpiteitä suurempia hyötyjä.

Kestävien matkaketjujen kehittämistä varten tunnistettiin Päijät-Hämeen maakunnan tärkeimmät liikennejärjestelmän solmupisteet. Solmupisteille muodostettiin palvelutasoluokittelu, joka perustuu valtakunnalliseen pysäkkiluokitteluun ja jossa voidaan hyödyntää Digiroadin tietokenttiä. Tärkeimmille solmupisteille määritettiin palvelutasoluokat, joiden avulla tunnistettiin solmupisteiden palvelutasopuutteet ja toimenpidetarpeet. Yleisimmät puutteet tavoitepalvelutasossa olivat puutteet polkupyörien liityntäpysäköinnissä sekä pysäkkikatoksissa.

  • Tilaaja:
    Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Päijät-Hämeen liitto
  • Toteutusajankohta:
    2021-2022
  • Sijainti:
    Lahti ja muu Päijät-Hämeen alue

Solmupisteiden ominaisuuksien avulla tunnistettiin Päijät-Hämeen tärkeät matkaketjut. Nämä matkaketjut ovat muun muassa volyymeiltaan merkittäviä työ- ja opiskeluyhteyksiä tai tärkeitä asiointiyhteyksiä, joilla joukkoliikenne on mahdollinen ja useissa tilanteissa myös kilpailukykyinen pääkulkutapa. Tärkeiksi matkaketjuiksi tunnistettiin 16 maakunnan sisäistä matkaketjua, kuusi matkaketjua maakunnan reuna-alueilta maakunnan ulkopuolelle ja seitsemän matkaketjua maakunnan keskuskaupungista maakunnan ulkopuolelle. Tässä selvityksessä matkaketjulla tarkoitetaan kahta tai useampaa matkaa liityntä- ja runko-osuuksineen esimerkiksi kotoa työpaikalle, työpaikalta kauppaan ja kaupasta kotiin. Tämän määritelmän avulla voidaan tunnistaa matkaketjun eri osiin liittyviä infrastruktuurin kehittämistarpeita. Päijät-Hämeen tärkeillä kestävän liikkumisen matkaketjuilla olennaisin palvelutasopuute on liityntäpysäköinti, jonka tarve liittyy tavallisesti vain kotiperäisen matkan lähtöpaikan solmupisteeseen.

Tutustu Kestävät matkaketjut Päijät-Hämeessä -raporttiin!

Sivun valokuva: Mika Huisman