Liikenneturvallisuus on usein kiinni yhteistyöstä ja huolellisesta valmistautumisesta. Järvenpääläisen Harjulan alakoulun oppilaat siirtyivät syksyllä 2019 turvallisesti uusille koulureiteille, kun omassa koulussa havaittiin sisäilmaongelmia. Asiantuntijamme koordinoivat muutosprosessia, jossa korostui aktiivinen tiedotus ja viestintä. Järvenpään kouluverkossa on tehty viime aikoina paljon muutoksia, mikä on vaatinut eri-ikäisten koululaisten siirtymistä uusille koulureiteille. Ensimmäisen kerran asiantuntijamme toimivat kaupungin tukena, kun Kinnarin koulusta siirryttiin väistötiloihin vuonna 2018.

Yhteensä 370 alakoululaisen uusia koulureittejä suunniteltiin koko kevät 2019. Kaikkien koulumatkat säilyivät alle kolmessa kilometrissä. Toteutimme mm. koulureitti- ja onnettomuustarkastelut, joissa ei havaittu merkittäviä vaaranpaikkoja. Liikenneturvallisuutta parannettiin uudella suojatiellä, huomiovaloilla ja nopeusnäytöillä, jotka herättelevät autoilijoita huomaamaan pienet kulkijat.

Mallinsimme maastokäyntien ja oppilaiden osoitetietojen perusteella lyhimmät koulureitit väistötiloihin. Sen jälkeen suunnittelimme koululaisille uudet turvalliset koulumatkat, joihin tutustuttiin jokaisen oppilaan kotona, koulussa ja paikan päällä liikenteessä.

Lapsia kannustettiin kävelyyn ja pyöräilyyn, koska lisääntyvä saattoliikenne autoilla usein vain lisää vaaratilanteita koulujen ympäristössä. Koulussa järjestettiin esimerkiksi pyöräilyyn kannustava haastekilpailu ja kaikille yhteinen liikuntakasvatuspäivä.

Vastuullamme oli myös koulureittien muutosprosessin koordinointi, jossa korostui liikenne- ja reittisuunnittelun lisäksi asennekasvatus ja aktiivinen tiedotus.Koulutoimen ja kaupungin liikennesuunnittelun edustajista koottiin yhteistyöryhmä, joka pohti tulevien koulureittien haasteita ja tarvittavia toimenpiteitä. Opettajille, lapsille ja heidän vanhemmilleen järjestettiin työpajoja, ja koulureittien varrella sijaitseviin taloihin jaettiin flyereita. Myös Mannerheimin Lastensuojeluliiton suojatiepäivystykselle ehdotettiin uusia päivystyspaikkoja.

Siirtyminen väistökouluihin sujui syksyllä turvallisesti ja ongelmitta.

 • Tilaaja:
  Järvenpään kaupunki
 • Toteutusajankohta:
  2018-2019
 • Kuvaus:
  Järvenpään koululaisten turvallisemmat koulureitit
 • Sijainti:
  Järvenpää

Palvelumme Järvenpään kaupungille tässä hankkeessa:

 • Koulureittimuutoksen koordinointi
 • Riskipaikkojen koonti ja onnettomuustarkastelut
 • Koulureittien mallinnus ja maastokäynnit
 • Liikenneympäristön turvallisuuden parantamissuunnitelma
 • Turvallisten koulureittien suunnittelu
 • Parannettavan suojatien esisuunnitelma ja liittymän toimivuustarkastelu
 • Liikkumisen ohjaus, tiedottaminen ja liikennekasvatus
 • Viestintä koulutoimen, lasten, vanhempien ja alueen asukkaiden välillä
 • Palautekyselyt