Noora Airaksinen on parantanut Suomen ja suomalaisten liikenneturvallisuutta jo 20 vuoden ajan. Hänen työnsä jälki näkyy muun muassa kuntien liikenneturvallisuustyössä ja liikennetapaturmien tilastoinnin kehittämisessä.

noora-airaksinen

- Tunnustus tekemästäni työstä lämmittää mieltä ja arvostan sitä suuresti, kertoo Airaksinen ansiomitalin saatuaan.

Sitowisessä Airaksinen työskentelee liikenneturvallisuustutkimusten, kuntien liikenneturvallisuustyön organisoinnin, liikenneturvallisuussuunnittelun sekä viisaan liikkumisen parissa. Hänellä on työpiste sekä Kuopiossa että Espoossa, mutta työt koko Suomessa. Lisäksi hän tekee vapaa-ajallaan post doc -tutkimusta Itä-Suomen yliopistossa, parhaillaan on käynnissä erittäin vakaviin liikennetapaturmiin liittyvä tutkimus yhteistyössä Töölön sairaalan kanssa.

Airaksisen koulutustausta on omiaan hänen työssään. Peruskoulutukseltaan hän on liikenne- ja kuljetustekniikan diplomi-insinööri. Kiinnostus liikenneturvallisuusalaan vei Airaksista vielä eteenpäin ja hän päätyi väittelemään tohtoriksi kliinisen lääketieteen tohtoriohjelmasta. Airaksinen teki väitöstutkimuksensa ortopedien ohjauksessa, koska sen aiheena oli liikennetapaturmat ja -vammat sekä niiden vakavuus. - Aihe oli lähellä traumatologiaa, joten pääsin insinöörinä mukaan lääketieteen tohtoriohjelmaan. Se oli kokemuksena erittäin mielenkiintoinen ja avartava. Tällaista monitieteellistä yhteistyötä kannattaisi tehdä enemmän, Airaksinen muistelee.

Haasteena tilastointi sekä uudet ja vanhat ilmiöt

Liikenne ja liikennekulttuuri muuttuvat. Liikenneturvallisuushaasteet saavat samalla uusia piirteitä: vielä 1990-luvulla esimerkiksi kännykät ja sähköpotkulaudat eivät olleet yleisiä, mutta nyt niistä on tullut osa arkipäivää ja valitettavasti myös liikenneonnettomuustilastoja. Myös pyöräilyn suosion kasvu ja sähköavusteiset pyörät ovat ajan ilmiöitä, joita tulisi myös turvallisuusmielessä seurata tarkasti. Toisaalta vanhat ongelmat, kuten riskinotto, päihteet ja ylinopeudet eivät ole kadonneet minnekään.

Tieliikenneonnettomuustilastointi kaipaa suurta remonttia sekä kehitystyötä nykyistä enemmän sairaala-aineistoja hyödyntäväksi.

Noora Airaksinen

Tulevaisuuden yhtenä suurena haasteena Airaksinen näkee onnettomuustilastoinnin ongelmat. 

- Suomen vision mukaisesti liikenneturvallisuustyön keskiössä on tieliikennekuolemien ja vakavien loukkaantumisten vähentäminen. Jotta havaittuihin ongelmiin voidaan puuttua tehokkaasti ja oikein kohdentaen, tarvitaan luotettavaa, kattavaa ja ajantasaista tietoa myös vakavasti loukkaantuneista. Se on kaiken perusta. Tällä hetkellä esimerkiksi vakavasti loukkaantuneiden pyöräilijöiden, mopoilijoiden tai sähköpotkulautailijoiden määrää ei ole mahdollista seurata kattavasti mistään käytössä olevasta tilastosta – onnettomuuksien taustatiedoista ja syistä puhumattakaan. Tieliikenneonnettomuustilastointi kaipaa suurta remonttia sekä kehitystyötä nykyistä enemmän sairaala-aineistoja hyödyntäväksi, Airaksinen kuvailee tulevia haasteita liikenneturvallisuustyön kehittämisessä.

Sitowise onnittelee Nooraa ansaitusta palkinnosta ja kiittää häntä upeasta työstään meidän kaikkien liikenneturvallisuutemme hyväksi.

Lisätietoa palkinnosta ja muista mitalin saaneista Liikenneturvan uutisessa.