Hiedanrannan logistiikkaselvityksen tavoitteena oli tuottaa taustatietoa tavaraliikenteen järjestämisestä, jotta yleissuunnitelmassa logistiikalle osataan varata riittävästi tilaa ja sopivia paikkoja. Tavoite oli myös esittää keinoja logistiikan järjestämiseen niin, että Tampereen kaupungin korkeat hiilineutraaliustavoitteet saataisiin täyttymään kustannustehokkaalla tavalla.

Selvityksessä kartoitettiin alueen erilaisia toimijoita ja heidän mahdollisia logistiikkatarpeitaan. Koska Hiedanrantaa ei vielä ole olemassa siinä muodossa kuin se on valmiina kaupunginosana, käyttäjät ja muut muuttujat arvioitiin ja niiden pohjalta arvioitiin erilaisia skenaarioita tulevaisuuteen.

Erilaisia näkökulmia arvioitiin lisäksi ristiin, jotta saatiin mahdollisimman laaja näkemys mahdollisuuksista tavara- ja jätelogistiikan järjestämiseen alueella.

Ratkaisumalleja löytyi polkupyöräläheteistä robottiautoihin ja drone-lennokkien käyttämiseen. Kotimaisia ja ulkomaisia käytäntöjä benchmarkattiin ja vertailtiin selvityksessä runsaasti.

 • Tilaaja:
  Tampereen kaupunki, Business Tampere
 • Toteutusajankohta:
  2018-2020
 • Kuvaus:
  Hiedanrannan logistiikkaselvitys
 • Sijainti:
  Tampere