Sitowisen toteuttamassa projektissa mallinnettiin terminaalin jakelu- ja noutoreitit. Terminaalin vaikutus reitteihin on suuri, koska se sijaitsee uudessa paikassa ja yhdistää kaksi terminaalia.

Mallinnuksessa huomioitiin kuljetusmatkat ja -määrät eri alueille sekä kuljetuksiin liittyvät aikataulurajoitteet. Mallinnuksessa saatujen tietojen avulla luotiin simulaatio terminaalin sisälogistiikasta ja layoutista.

Projektissa yhdistyi kaksi Sitowisen osaamisalaa: simulointi ja paikkatietoon perustuva logistiikan suunnittelu.

  • Tilaaja:
    DB Schenker
  • Toteutusajankohta:
    2021
  • Sijainti:
    Lempäälä