Melkinlaiturin kuntotarkastuksessa oli tavoitteena selvittää,  voidaanko olemassa olevia betonirakenteita korjata ja pidentää niiden käyttöikää. Tällöin tieto betonirakenteiden nykykunnosta, myös vedenpinnan alapuolella, on avainasemassa päätöksiä tehtäessä. Vedenpinnan yläpuolella voidaan käyttää normaalia menetelmää betoninäytteiden poraamiseksi, mutta vedenpinnan alapuolella vaaditaan hydraulista erikoiskalustoa ja ammattisukeltajaa.

Palvelukokonaisuuteemme kuuluu satamarakenteiden suunnittelu ja kuntotutkimus. Vuosina 2015-2016 suoritimme laajan laituriselvityksen Helsingin Länsisatamassa alueella tehtäviä suuria muutostöitä varten. Tähän suunnitteluhankkeeseen liittyvänä n. 400 m pitkä Melkinlaituri tutkittiin perin pohjin oikeiden ratkaisujen löytämiseksi.
Sukellustöissä käytettiin pitkäaikaista yhteistyökumppania.

 • Tilaaja:
  Helsingin satama
 • Toteutusajankohta:
  2015-2016
 • Kuvaus:
  Melkinlaiturin kuntotarkastus
 • Sijainti:
  Helsinki

Asiakkaalle tarjottuja palveluita