Selvityksessä tarkasteltiin keskeisimpiä liikenteen hiilidioksidipäästöjen aiheuttajia. Noin 20 prosenttia eli viidennes Pohjanmaan alueen hiilidioksidipäästöistä syntyy liikenteestä. Tästä valtaosa aiheutuu tieliikenteestä. Merkittävimmät päästövähennyspaineet kohdistuvatkin henkilöautoliikenteeseen ja kuorma-autoliikenteeseen. Tieliikenteen päästöjen vähentämisessä olennaista on vaikuttaa ajoneuvojen käyttövoimiin tai liikennesuoritteen määrään.

Selvityksestä käy ilmi, että liikenteen hiilidioksidipäästöjä pystyttäisiin Pohjanmaalla tehokkaimmin pienentämään suosimalla joukkoliikennettä työmatkaliikkumisessa sekä tiivistämällä yhdyskuntarakennetta.

Työssä olivat mukana Pohjanmaan liitto, Vaasan kaupunki sekä ELY-keskus. Selvityksen tarkoituksena oli tarkastella tieliikenteen hiilidioksidipäästöjä Pohjanmaalla, tunnistaa alueellisten toimijoiden keinoja vähentää hiilidioksidipäästöjä, arvioida tunnistettujen keinojen vaikuttavuutta sekä muodostaa erilaisia kehityspolkuja vuodelle 2040. Raportti on luettavissa täällä.

  • Tilaaja:
    Pohjamaan liitto, Vaasan kaupunki, ELY-keskus
  • Toteutusajankohta:
    2020
  • Kuvaus:
    Selvitys liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi Pohjanmaalla