Kyselyn avulla arvioitiin palveluiden potentiaalia osana kestäviä matkaketjuja. Kysely oli osa Jyväskylän kaupungin liikkumisen ohjauksen valtionavustushanketta. Sitowise vastasi kyselyn laadinnasta.

Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa asukkaiden näkemyksiä yhteiskäyttöauto- ja sähköpotkulautapalveluista. Lisäksi sen avulla haluttiin selvittää ja arvioida kaupungissa toimivien yhteiskäyttöauto- ja sähköpotkulautapalveluiden vaikutuksia ja potentiaalia osana kestäviä matkaketjuja.

 

  • Tilaaja:
    Jyväskylän kaupunki
  • Toteutusajankohta:
    2022