Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen -hankkeessa etsittiin ratkaisuja valtion liikenne- ja väyläratkaisujen ja kaupunkien kehittämisen yhteensovittamiseen. Esimerkkikohteina olivat ennalta valitut neljä suunnittelukohdetta, jotka sijaitsevat Jyväskylässä sekä Lahden, Tampereen ja Turun seuduilla. Kolmen kohteen problematiikka liittyy valtateiksi luokiteltujen väylien kehittämisen ja maankäytön kehittämismahdollisuuksien yhteensovittamiseen. Neljäs kohde liittyy rakenteilla olevan uuden valtatieyhteyden hyödyntämiseen seudullisena yhteistyönä.

Lue hankkeen raportti tästä linkistä.

 • Tilaaja:
  Väylävirasto
 • Toteutusajankohta:
  2018
 • Kuvaus:
  Selvitys: Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen
 • Sijainti:
  Valtakunnallinen