Toeutimme takamaatutkimuksen Suomen satamille. Tavoitteena oli selvittää Suomen rannikkosatamien ulkomaan meriliikenteen ja kotimaan vesiliikenteen takamaat Suomessa sekä tuonnin ja viennin etumaat Suomen ulkopuolella. Tutkimus on jatkoa vuonna 2014 julkaistulle Suomen satamien takamaatutkimukselle.

Työssä kehitimme lisäksi takamaiden, etumaiden ja satamien ominaisuuksien seurantamenetelmiä, muun muassa takamaa- ja etumaaindeksejä.

Tutkimus:

 • Palvelee liikenneverkon ja infrastruktuurin kehittämisen suuntaamista satamaliikenteen kannalta sekä satamien omaa strategiatason suunnittelua.
 • Tuottaa perustietoa maakuntien liikennejärjestelmä- ja merialuesuunnittelulle sekä valtakunnallisten logistiikan ja liikenteen strategioiden kehittämiselle.
 • Palvelee Suomen näkökulmien esittämistä TEN-T-verkon kehittämisessä.

Vertailukohteena oli kaksi ajanjaksoa, vuodet 2009–2012 sekä 2013–2015. Tarkastelussa ovat mukana niin tie-, rautatie- kuin rannikkokuljetuksetkin.

Ohjaukseen ja rahoitukseen osallistui laaja-alainen joukko organisaatioita: Liikenne- ja viestintäministeriö, Väylävirasto, Traficom, lukuisia maakuntien liittoja ja satamia sekä Logistiikkayritysten Liitto ry.

 • Tilaaja:
  Liikenne- ja viestintäministeriö
 • Toteutusajankohta:
  2016-2017
 • Kuvaus:
  Suomen satamien takamaatutkimus
 • Sijainti:
  Valtakunnallinen