Järjestimme Mikkelissä osallistavan suunnittelutyöpajan, jonka avulla paikalliset asukkaat ja yrittäjät saivat ideansa kuulolle Maaherrankadun kävely- ja pyöräilypainotteisen katukokeilun suunnitteluvaiheessa. 

Osallistava suunnittelutyöpaja Maaherrankadusta Mikkelissä keräsi yhteen aiheesta kiinnostuneita asukkaita ja yrittäjiä. Maaherrankatu sijaitsee Mikkelin keskustassa, ja yhdistää historiallisen torialueen ja kauniin Kirkkopuiston. Sen ongelmaksi on koettu liian kovat ajonopeudet, pyörätien katkeaminen ja miellyttävän kävelytilan puute. 

Tavoitteenamme oli

 • Edesauttaa ihmisten emotionaalista sitoutuneisuutta uuteen katuun.
 • Selvittää, miksi jotkut asukkaat ja yrittäjät olivat niin huolissaan kehityssuunnitelmasta
 • Oikoa väärinkäsityksiä
 • Ymmärtää eri sidosryhmien tarpeita ja toiveita
 • Selvittää suunnitelman heikot kohdat ja luoda mahdollisia ratkaisuja
 • Luoda hahmotelma lopulliselle kävely- ja pyöräilypainotteiselle katukokeilulle
 • Luoda katu, joka kannustaa sosiaalisiin kohtaamisiin

Meillä oli kaksi lähestymistapaa tavoitteiden saavuttamiseksi: kysely yrittäjille Mikkelissä heidän asenteidensa selvittämiseksi Maaherrankadun kehityksestä ja sen nykyisestä tilasta sekä osallistava suunnittelutyöpaja yrittäjille ja asukkaille.

Loimme työpajaa varten leikkimielisen lautapelin, jonka tarkoituksena oli tukea emotionaalista sitoutumista katukokeilussa toteutettaviin suunnitelmiin. Pelilautana toimi Maaherrankatu ja sitä ympäröivä alue ja pelinappuloina oli erilaisia kadulle sijoitettavia elementtejä. Tämän lähestymistavan etuna, oli että osallistujien oli helpompi visualisoida mielessään kadun mahdollisuuksia ja innostua niistä. Pelinappulaelementtien avualla osallistujat pystyivät kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja ja pohtimaan niiden hyviä ja huonoja puolia.

Katukokeilun lopullinen suunnitelma luotiin koostamalla työpajan erilaisia ​​suunnitteluratkaisuja ja näkemyksiä realistiset toteutusmahdollisuudet huomioon ottaen. Katukokeilu toteutettiin heinä- ja elokuussa 2019. Testijakson tarkoituksena on antaa suunta alueen pysyvälle katusuunnitelmalle.

 • Tilaaja:
  Mikkelin kaupunki
 • Toteutusajankohta:
  2019
 • Kuvaus:
  Osallistava suunnittelutyöpaja