Helsingissä on vuosittain käynnissä merkittäviä katusaneeraushankkeita ja suuria liikennejärjestelyitä, jotka aiheuttavat haittavaikutuksia kaupunkilaisille ja liikenteelle. Laadimme Helsingin kaupungille esiselvityksen suurten katusaneeraushankkeiden kehittämisestä.

Selvityksestä käy ilmi, että yhteensovittamalla kiinteistöjen kunnossapitoa ja kunnallisteknisiä työmaita voidaan pienentää haittavaikutuksia ja saada kustannussäästöjä. Suurimpia hyötyjä saataisiin vesi-, viemäri-, kaukolämpö-, sähkö-, ja teleliittymiin sekä kiinteistöjen maanalaisiin toimenpiteisiin liittyvien toimenpiteiden yhteensovittamisesta. 

Yhteensovittamisessa onnistuminen edellyttää jatkossa toimijoilta aktiivista ja oikea-aikaista viestintää sekä toimijoiden välistä koordinointia riittävän aikaisessa vaiheessa hanketta. Kiinteistöjen omistajat tarvitsevat lisää tietoa katusaneeraushankkeiden mahdollisuuksista kiinteistöjen kunnossapidon toteuttamiseen sekä yksinkertaisia osallistumismalleja omaa päätöksentekoaan varten. Valmiit ”pakettimallit” helpottaisivat etenkin taloyhtiöiden päätöksentekoa sekä käytännön toteutusta. 

  • Tilaaja:
    Helsingin kaupunki
  • Toteutusajankohta:
    2020-2021