Miksi valita Sitowise

Viemme neutraalina toimijana alaa eteenpäin tietoverkkojen kehittämisessä.
Tunnemme kuntien tekniset prosessit.
Vahva tietoliikenteen ja IT-alan substanssiosaaminen.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Ilman tietoliikenneverkkoja ei voi luoda digitaalista ja älykästä kaupunkia. Vasta kattavan tietoliikenneverkon päälle voidaan rakentaa innovatiivisia palveluita ja alueellista kilpailukykyä. Vetovoima kasvaa, kun tietoliikenne toimii.

Nopeat tietoliikenneyhteydet ovat osa älykaupungin infraa

Me Sitowisellä olemme nimenneet tämän digitaalisen perustan älyinfraksi, millä tarkoitetaan esimerkiksi kiinteitä ja mobiiliyhteyksiä varten tarvittavaa passiivista infraa, tietoliikennekaapeleita sekä IoT-sensoreita.

Näemme myös, että 5G-teknologiassa piilee valtava, vielä valjastamaton potentiaali palvella koko yhteiskuntaa – sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Uskomme vahvasti uuden sukupolven viestintäteknologioiden mahdollisuuksiin nostaa tuottavuutta ja luoda täysin uudenlaista liiketoimintaa sekä toimivampaa ja turvallisempaa arkea meille kaikille.

Älyinfrakonsultointimme vauhdittaa nopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentumista ja mahdollistaa tietoliikenteeseen liittyvien linjausten viemisen osaksi kaupungin strategista päätöksentekoa. Teemme konsultointia ja digitaalisia palveluita, jotka mahdollistavat tietoliikenneverkkojen ja uusien palveluiden syntymisen.

Vauhditamme älykaupungistumista tietoliikennekonsultoinnin avulla.


Sitowise on neutraali toimija, joka vie eturintamassa alan toimijoita eteenpäin tietoverkkojen kehittämisessä, hyödyntämisessä ja alan yleisen kehityksen vauhdittamisessa. Autamme kuntia, valtionhallintoa ja yrityksiä visioimaan rohkeasti älyinfran suunnittelua ja rakentamista.

Älyinfran kypsyysmallit. Malli auttaa kuntia selvittämään nopeiden tietoliikenneyhteyksien hyödyntämisen mahdollisuudet sekä varmistamaan yhteyksien rakentumisen kunnan alueella.

Älyinfrakonseptit. Autamme kaupungit ja kunnat vauhtiin älykaupunkikehityksessä luomalla suuntaviivat digitaalisen perustan kehittämiselle. Kokonaisvaltainen älyinfrakonsepti muodostaa tuen strategiselle päätöksenteolle ja luo pohjan uusien teknologioiden hyödyntämiselle.

Toimintaympäristön sosioekonominen analyysi. Tutkimme aikasarjoissa nopeiden tietoliikenneyhteyksien vaikuttavuutta sosioekonomisiin mittareihin ja tunnistamme alueelliset sosioekonomiset tekijät, joihin nopeilla tietoliikenneyhteyksillä on vaikutusta.

Tietoliikennestrategiat, laajakaistastrategiat, 5G-strategiat. Älyinfran tavoitteellisen edistämisen ytimen muodostaa strategia, jota voidaan aidosti hyödyntää päätöksenteossa. Teemme laadukkaita tietoliikenne-, laajakaista- ja 5G-strategioita selkeyttämään älyinfran edistämiseen liittyvää päätöksentekoa asiakkaan näkökulma ja toimintaympäristö vahvasti huomioiden.

Data-analytiikka. Teemme laajakaistaverkkojen tilannekuva-analyysejä sekä edistämismalleja ja analyysejä potentiaalisista rakennusalueista. Hyödynnämme analytiikassa Sitowisen paikkatieto-osaamista sekä Aino-aineistopalvelun laajoja datalähteitä.

Ymmärrys infrasuunnittelun laaja-alaisuudesta. Ennakoimme katu- ja ulkovalaistussuunnittelussa tietoliikenneverkkojen rakentamisen tarpeet.

Yhteisrakentaminen. Autamme digitaalisten ratkaisujen avulla kuntia tehostamaan ja koordinoimaan infratyömaiden toteutusta.

T&K-toiminta. Osallistumme kehityshankkeisiin, joissa pilotoidaan nopeiden tietoliikenneyhteyksien hyödyntämistä esimerkiksi ajoneuvojen välisessä kommunikaatiossa, liikenneturvallisuuden parantamisessa sekä älyliikenteen kehittämisessä.

Kuva
Kuopion kaupunki näyttää esimerkkiä tietoliikenneyhteyksien kehittämisessä

Kuopion kaupunki näyttää esimerkkiä tietoliikenneyhteyksien kehittämisessä

Sitowise laatii Kuopion kaupungille tietoliikenneverkon kehittämissuunnitelmaa vuoteen 2050 asti.