Raitiotieliikenne kehittyy Suomessa voimakkaasti. Pääkaupunkiseudun ratikkaverkosto laajenee, Tampereen ratikka on jo koeajossa, Turussa tehdään päätöksiä raitiotieinvestoinneista. Kaiken rakentamisen keskellä täytyy muistaa, että kaupunkeja suunnitellaan ihmisille. Ihmisille, jotka kaipaavat luontoyhteyttä ja voivat paremmin vehreässä ympäristössä.

Sitowisen katusuunnittelija Malla Sipilä sai diplomityönsä nurmiradan päällysrakenteen suunnittelusta valmiiksi syksyllä 2018. Nyt pari vuotta myöhemmin Suomen kuntatekniikan yhdistys palkitsi hänet opinnäytetyöstipendillä. Palkinnon perusteena oli uraauurtava työ Suomessa. Työssä luotiin uutta vihreää kaupunkiympäristöä, joka on osa kestävää kaupunkikehitystä.

Malla SIpilä palkittiin työstään nurmiratojen kehityksessä.

Työssään Malla suunnitteli päällysrakenteen nurmiradalle, jossa on yhtenäinen nurmipinta. Työssä suunniteltiin radan kiintolaattarakenne ja kuivatusratkaisut. Kasvualusta- ja nurmikonsiemenseosvaihtoehtoja kartoitettiin nurmiradan koerakenteilla, joista saatujen tulosten pohjalta päätettiin käytettävät tuotteet.

Monialaisella suunnittelulla ja tiiviillä yhteistyöllä eri osapuolten kesken saavutettiin hyvä lopputulos, jonka tuloksia on mahdollista hyödyntää myös muualla.

Malla Sipilä, katusuunnittelija, Sitowise

Työ sijoittui Tampereella silloin suunnitteilla olleeseen raitiotiehankkeeseen, mutta nyttemmin työn tuloksia hyödynnetään myös Helsingin Raide-Jokerissa, Kruunusilloissa sekä tietysti Tampereen ratikan edelleen jatkuvassa suunnittelutyössä.

 Tampereella lopputulokseen ollaan tyytyväisiä. Monialaisella suunnittelulla ja tiiviillä yhteistyöllä eri osapuolten kesken saavutettiin hyvä lopputulos, jonka tuloksia on mahdollista hyödyntää myös muualla, Malla toteaa.

Nurmiradalla vihreää kaupunkiympäristöä

– Viher- ja nurmirataa käytetään kohteissa, joissa raitiotie halutaan sulauttaa puistomaiseen kaupunkiympäristöön, tai sillä halutaan luoda vihreämpää kaupunkiympäristöä. Viherradalla on useita positiivisia ominaisuuksia, Malla kertoo syistä työnsä takana.

Viherradat lisäävät viherympäristön määrää, mikä lisää asukasviihtyvyyttä. Tällä on tutkitusti terveyttä edistäviä vaikutuksia. Viher- ja nurmiradoilla on myös ympäristöllisiä vaikutuksia, sillä ne pidättävät ja suodattavat hulevesiä sekä vähentävät raidemelua ja ympäristöön aiheutuvaa tärinää.

–Ongelmat ja tavoitetilat ovat ratikkakaupungeissamme osittain samat, joten työni tuloksia voidaan hyödyntää laajasti, Malla kuvailee nykytilannetta, kun hänen jo pari vuotta sitten valmistunut työnsä jatkaa suunnittelijoiden lähtökohtana.

Nurmirataa käytetään kohteissa, joissa raitiotiellä halutaan luoda vihreämpää kaupunkiympäristöä. Viherradalla on useita positiivisia ominaisuuksia,

Malla Sipilä, katusuunnittelija, Sitowise

Työ raitiotiehankkeiden parissa jatkuu

Vaikka diplomityöstä on jo aikaa, työ raitiotiehankkeiden parissa jatkuu. Malla toimii Raide-Jokerissa kadun pääsuunnittelijana ja tällä hetkellä sama työ jatkuu Kruunusillat -hankkeessa. Täysin nurmiradat eivät ole työpöydältä poistuneet, sillä molemmissa hankkeissa Malla toimii asiantuntijan roolissa viherraitioteiden suunnittelussa.

–  On ollut hienoa todeta, että lopputyöni ei palvellut ainoastaan yhtä hanketta ja vielä tänäkin päivänä työssäni pääsen hyödyntämään tätä tietotaitoa, Malla toteaa.