Maailmanperintösopimus velvoittaa huolehtimaan Suomenlinnan säilymisestä autenttisena. Korjaushankkeissa tulee siis mahdollisuuksien mukaan korjata vanhaa. Saneeraushankkeen myötä Ison Mustasaaren kulkuväylät peruskorjataan alkuperäistä ilmettä kunnioittaen ja kunnallistekniikka saneerataan vastaamaan tämän päivän tarpeita. Hankkeen suunnittelu käynnistyi vuonna 2017, työt aloitettiin 2020 ja valmista tulee syksyyn 2023 mennessä.

Sitowise on vastannut hankkeen suunnittelusta, johon sisältyy Ison Mustasaaren vesi- ja viemäri- sekä hulevesiverkon uusimistyöt. Sitowise on laatinut myös yksityiskohtaiset suunnitelmat vanhojen raittien ja kujien ennallistamisesta. Suomenlinnassa pyritään palauttamaan uusittavat pinnat alkuperäiseen asuunsa huomioiden eri aikakausien aikana niihin muodostuneet kerrostumat. Kunnallistekniikan päivitys säilyttää osaltaan Suomenlinnan elinvoimaisuuden niin matkailukohteena kuin asuinpaikkana.

 • Tilaaja:
  Helsingin kaupunki
 • Toteutusajankohta:
  2017-2021
 • Sijainti:
  Helsinki, Suomenlinna
 • Kuvaus:
  Suomenlinnan kujien ja raittien sekä kunnallistekniikan peruskorjaushanke Unescon maailmanperintökohteessa
Kuva
Maailmanperintökohde Suomenlinna

Lue lisää Suomenlinnan hankkeesta

Suomenlinna on ainutlaatuinen sekoitus historiaa ja nykyaikaa. Se on Unescon maailmanperintökohde ja matkailijoiden suosima kulttuuriaarre, mutta niin ikään 800 asukkaan ympärivuotinen koti ja yksi Helsingin kaupunginosista. Kun alunperin alettiin selvittää Suomenlinnan raittien kunnostusmahdollisuutta, huomattiin että pinnan alla on suuri osa kunnallistekniikasta käyttöikänsä päässä.

Asiakkaalle tarjottuja palveluita