Mittavassa kunnostushankkeessa restauroidaan Suomenlinnan kujien ja raittien historiallista makadam-pintaa ja tuodaan kunnallistekniikka 2020-luvulle. Vastuullisella huolenpidolla yhteinen kulttuuriperintömme säilyttää arvonsa tulevillekin sukupolville.

Suomenlinna on ainutlaatuinen sekoitus historiaa ja nykyaikaa. Se on Unescon maailmanperintökohde ja matkailijoiden suosima kulttuuriaarre, mutta niin ikään 800 asukkaan ympärivuotinen koti ja yksi Helsingin kaupunginosista.

Vanha ja uusi kohtaavat myös parhaillaan käynnissä olevassa monivuotisessa saneeraushankkeessa, jonka myötä Ison Mustasaaren kulkuväylät peruskorjataan alkuperäistä ilmettä kunnioittaen ja kunnallistekniikka, kuten vesi-, viemäri- ja hulevesiverkostot, saneerataan vastaamaan tämän päivän tarpeita. Hankkeen suunnittelu käynnistyi vuonna 2017, työt aloitettiin 2020 ja valmista tulee syksyyn 2023 mennessä.

Aloimme selvittää Suomenlinnan raittien kunnostusmahdollisuutta ja katsoimme myös pintaa syvemmälle: suuri osa kunnallistekniikasta oli käyttöikänsä päässä.

Pia Kurki, Suomenlinnan hoitokunta

- Kaikki sai alkunsa paikoin huonoon kuntoon päässeistä tienpinnoista. Erityisesti vuonna 1998 asennettu makadam-pinnoite eli 1800-luvulla kehitetty kerroksittain jyrättävä vesisepellys oli hajonnut kuopille. Kun aloimme selvittää mahdollisuutta kunnostaa Suomenlinnan keskeisiä raitteja, katsoimme myös pintaa syvemmälle ja totesimme, että suuri osa kunnallistekniikasta oli sekin käyttöikänsä päässä, kertoo maisema-arkkitehti Pia Kurki Suomenlinnan hoitokunnasta.

Suomenlinnan hoitokunta on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtion virasto, joka restauroi, ylläpitää, esittelee ja hallinnoi Suomenlinnaa. Helsingin kaupunki puolestaan vastaa Suomenlinnasta esimerkiksi kulkuväylien ja kunnallistekniikan osalta ja toimii hankkeen tilaajaosapuolena.

Katukivet Suomenlinnassa

Monialainen hanke

Sitowise on vastannut hankkeen suunnittelusta, johon sisältyy Ison Mustasaaren vesi- ja viemäri- sekä hulevesiverkon uusimistyöt. Samaten Sitowise on laatinut yksityiskohtaiset suunnitelmat vanhojen raittien ja kujien ennallistamisesta.

Peruskorjauksen jälkeenkin Suomenlinnassa näyttää samalta kuin ennen. Toimimme kuitenkin vastuullisesti ja parannamme esimerkiksi saavutettavuutta siellä missä mahdollista.

Juha Väätäinen, Sitowise

- Suomenlinnassa pyritään palauttamaan uusittavat pinnat alkuperäiseen asuunsa huomioiden eri aikakausien aikana niihin muodostuneet kerrostumat. Kunnallistekniikan päivitys säilyttää osaltaan Suomenlinnan elinvoimaisuuden niin matkailukohteena kuin asuinpaikkana. Lähtökohtaisesti ennallistaminen tarkoittaa sitä, että peruskorjauksen jälkeenkin Suomenlinnassa näyttää samalta kuin ennen, mutta toki toimimme vastuullisesti ja parannamme esimerkiksi saavutettavuutta siellä missä mahdollista, kaupunkitekniikan osastopäällikkö Juha Väätäinen Sitowisestä kertoo.

Väätäinen toimii hankkeen projektipäällikkönä ja on vastannut suunnitelmien yhteensovittamisesta esimerkiksi sähköverkko- ja kaukolämpöverkkotoimijoiden kanssa.

- Kyse on isosta palapelistä, jatkuvasti muuttuvasta sellaisesta, jota pyrimme monen toimijan yhteistyöllä kokoamaan. Suunnittelijan näkökulmasta Suomenlinna on ainutlaatuinen kohde. Esimerkiksi vesi- ja viemäriverkostoa ei voi tuosta noin vaan toteuttaa nopeinta ja suorinta reittiä, vaan suunnittelussa on noudatettava olemassa olevia kaivantoja. Suunnitelmia päivitetään siis jatkuvasti töiden edetessä, hän sanoo.

Hankkeessa ovat Suomenlinnan hoitokunnan, Helsingin kaupungin ja Sitowisen lisäksi mukana muun muassa Helsingin kaupungin vesihuollosta vastaava HSY, Helen Sähköverkko, Helen Kaukolämpö, Museovirasto sekä arkeologinen valvoja.

Suomenlinna on erityisen herkkä kohde, jossa haasteita tulee ratkottavaksi töiden edetessä. Osapuolten sitoutumisella ja yhteistyöllä olemme päässeet notkeasti eteenpäin.

Touko Leppänen, Helsingin Kaupunki

Yhteistyötä hyvässä hengessä

Projektipäällikkö Touko Leppänen Helsingin kaupungilta sanoo, että tilaajan näkökulmasta mittava hanke on sujunut jopa yllättävän hyvin. Peruskorjausta ei ole aikataulutettu liian tiukasti ja työt on suunniteltu etenemään vaiheittain, jotta niistä aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa matkailijoille, asukkaille ja saaren muille toimijoille.

- Meillä on käsissämme erityisen herkkä kohde, ja alun alkaenkin oli selvää, että haasteita tulee ratkottavaksi töiden edetessä. Olen tyytyväinen kaikkien osapuolten sitoutumiseen ja yhteistyöhön. Näillä avuin olemme päässeet jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissa notkeasti eteenpäin, Leppänen kertoo.

Pia Kurki on samoilla linjoilla:

- Ymmärrän hyvin, että erityisesti vakituisten asukkaiden ja esimerkiksi pienyrittäjien kärsivällisyys on koetuksella, kun tavanomaiset kulkureitit ovat kaivantona. Siitä huolimatta ilmapiiri mittavan hankkeen ympärillä on säilynyt positiivisena ja työryhmässäkin olemme löytäneet yhteisen sävelen haasteiden ratkaisemiseksi, hän sanoo.

Maailmanperintökohteen status rajoittaa muutostöitä

Maailmanperintösopimus velvoittaa huolehtimaan Suomenlinnan säilymisestä autenttisena. Korjaushankkeissa tulee siis mahdollisuuksien mukaan korjata vanhaa, ei rakentaa uutta. Makadam-pinnoitteiden kohdalla päädyttiin kuitenkin tekemään sekä että.

- Kirkon pohjoispuolella on 1820-luvulta peräisin olevaa makadamia, ja sitä olemme entisöineet paikkaamalla purkautuneita kohtia. Koepaikkauksessa onnistuimme oikein hyvin, eikä uutta juuri erota vanhasta. Makasiinirannan makadam-pinnoite on puolestaan tehty 1990-luvulla eikä siis enää alkuperäinen, ja sen olemme jo uusineet kokonaan, kertoo maisemasuunnittelun johtava konsultti Ismo Häkkinen Sitowisestä.

Toivomme pintojen kestävän seuraaviin sukupolviin asti, joten pohdimme kunnossapitokäytännöt yhdessä hoitokunnan kanssa.

Ismo Häkkinen, Sitowise

Toisinaan korjausratkaisuissa on huomioitava nykypäivän vaatimukset ja valittava ratkaisu sen mukaisesti.

- Keskeisiä syitä Ison Mustasaaren raittien huonoon kuntoon ovat ajoneuvoliikenne, isot huoltoajot ja talvikunnossapito: 200 vuotta vanhat tiet eivät yksinkertaisesti kestä 2000-luvun kalustoa. Myös lisääntynyt kävijämäärä asettaa tiukemmat vaatimukset kunnossapidolle. Edellä mainittujen syiden ja pääraitin alla kulkevan kunnallistekniikan vuoksi makadam korvataankin pääraitilla sorapinnalla, joka kyllä sopii historialliseen miljööseen oikein hyvin. Keskeinen tehtävämme on myös pohtia tulevat kunnossapitokäytännöt yhdessä hoitokunnan kanssa – toivommehan pintojen kestävän pitkälle seuraaviin sukupolviin asti, Häkkinen sanoo.

Vanhan vaaliminen on vastuullisuutta

Suomessa parhaillaan valmisteilla olevassa kulttuuriperintöstrategiassa kulttuuriperintö käsitetään kaikkia yhdistäväksi, positiiviseksi osaksi kestävän tulevaisuuden rakentamista. Vastuu kulttuuriperinnöstä kuuluu määritelmän mukaan kaikille.

Suomenlinnan raittien ja kunnallistekniikan peruskorjaushanke on tuon vastuun kantamista parhaimmillaan.

Näkymä Suomenlinnaan Vallisaaresta

Tutustu palveluihimme!

Maisemasuunnittelu

Maisema voi luoda tunnelmaa, muistuttaa historiasta tai antaa hengähdyshetken. Maisemasuunnittelumme tavoitteena on esteettinen ja toimiva kokonaisuus.