Miksi valita Sitowise

Kunnossapidon tehostaminen suunnittelusta jälkidokumentointiin
Tiedonvälitys eri toimintojen välillä
Kunnossapidon lakisääteisen dokumentaation toteutus
Läpinäkyvyys kunnossapidon toteutusketjuun
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Miksi Routa?

Routa on markkinoiden monipuolisin ja hinta-laatu-suhteeltaan paras ratkaisu infran kunnossapidon toiminnanohjaukseen.

  • Reaaliaikainen kustannusseuranta
  • Paras läpinäkyvyys urakoihin
  • Tehokkain toiminnanohjaus ja raportointi
  • Monipuolinen urakanhallinta ml. dokumentit sekä aikataulusuunnittelu
  • Tarkin ja luotettavin työkoneen paikannus
  • Parasta vastinetta rahoille

Kunnossapidon seuranta ja uusien kohteiden rakennushankkeet - Roudan käyttökohteet

TEIDEN JA KATUJEN TALVI- JA KESÄKUNNOSSAPITO
Auraus, liukkauden torjunta, reikäpaikkaus, asfaltointi, lanaus, sorastus

KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN KUNNOSSAPITO
Talvi- ja kesäkunnossapito, varusteet, tarkastukset

VIHREALUEIDEN JA PUISTOJEN KUNNOSSAPITO
Nurmikonleikkuu, kasvien hoito, varusteet, leikkipuistot, tarkastukset

LIIKUNTAPAIKKOJEN JA -REITTIEN KUNNOSSAPITO
Ladut, maastopyöräreitit, jääkentät

OMAISUUDENHALLINTA
Varusteet, välineet, kasvit, liikennemerkit, katuvalot, sillat, tierummut, havainnot

TYÖTURVALLISUUS
Puunkorjuu, vaaratilanneraportit, hälytykset, tarkastukset

Käytössä useilla toimialoilla

Routa-ohjelmisto syntyi tuomaan lisätehokuutta nopeatempoiseen liikkuvaan työhön infra-alalla: asfaltinpaikkaukseen. Ohjelmiston käyttö on kuitenkin nopeasti laajentunut infra-alalta kuntasektorille teiden talvihoitoon, alueiden kunnossapidon raportointiin sekä omaisuuden hallintaan. Routa on käytössä esimerkiksi kunnan vesihuollon kohteiden seurannassa sekä kunnossapidon toimenpiteiden dokumentoinnissa.

Routa-ohjelmistotuoteperheen uusimpana käyttöympäristönä ovat metsät. Erityisvaatimuksilla täydennettyyn sovellukseen, Routa Forestiin, on lisätty metsätoimialalle soveltuvia työkaluja. Uudet ominaisuudet liittyvät metsätoimialalle räätälöityyn tehokkuuden seurantaan, raportointiin sekä työturvallisuuden lisäämiseen. Erityisesti yksintyöskentelyn turvallisuutta parantava ’kuolleen miehen kytkin ’-toiminto onkin tuotu Routa-tuoteperheessä ensimmäisenä juuri Routa Forest -sovellukseen.

Milloin Routaa tarvitaan?

Roudalla hallitset urakat suunnittelusta toteutukseen ja raportointiin turvallisuudesta tinkimättä.

Image
ikoni file
Korvausvaatimus liukastumisesta tai rikkoutumisesta
Asukas loukkasi itseään kuukausia sitten liukastuessaan. Miten helposti selvität kunnossapitotoimenpiteitä tapahtumaan liittyen?

Saat korvausvaatimuksen esim. ajoneuvon rikkoutumisesta työmaalla. Oliko kalustosi paikalla ja työmaan liikennemerkit asianmukaisesti asennettu?
Image
Magnifying glass
Vahinko työkoneen kanssa
Työkoneen kanssa on sattunut vahinko. Onhan sinulla kaluston säännölliset tarkastusraportit helposti saatavilla?
Image
ikoni no clue
Mistä maksat?
Tiedätkö tarkalleen, mistä urakassa maksat? Mihin työtunteja, kilometrejä tai massoja on käytetty?
Image
ikoni growing bar
Laskutatko kaikki työt?
Saatko laskutetuksi kaikki urakan työt ja kustannukset helposti vai tutkitko tuntilappuja?
Image
ikoni point
Tehosta työtä paikkatiedolla
Paikkatiedon hyödyntäminen suunnittelusta raportointiin tehostaa urakan työtä suunnittelupöydältä yksittäiseen työtehtävään ja laskutukseen saakka.

Apuna työhön liittyvien turvallisuus- ja muiden dokumentointivaatimusten täyttämisessä

Tilaaja voi määrittää Routa-ohjelmiston avulla tilatun työn toteuttajalle vähimmäisvaatimuksia. Tilaaja voi edellyttää esimerkiksi ennen työn toteuttamista tehtäviä riskiarviointeja tai kalustotarkastuksia. Myös työn toteuttajaa koskevat vähimmäisvaatimukset, kuten esimerkiksi koulutus- tai pätevyysvaatimukset, voidaan asettaa työn toteuttamisen edellytykseksi.

Urakoitsija tai työntekijä voivat täyttää riskiarvioinnit tai muut vaaditut dokumentit työn suorituspaikalla helppokäyttöisellä Routa-mobiilisovelluksella. Tiedot ovat tällöin reaaliaikaisesti käytettävissä myös työn tilaajalla. Töiden toteutukseen liittyvä turvallisuus- ja muu dokumentaatio on samalla arkistoitu mahdollista myöhempää tarvetta varten.

Tiedonhallintatyökalu työn suunnittelusta työn toteutukseen

Routa-ohjelmistolla voidaan tehostaa työn toteuttamista ja automatisoida kaikkien työvaiheiden dokumentointia. Ohjelmisto on suunniteltu erityisesti liikkuvan työn tiedonhallintaan. Sen avulla tiedonsiirto nopeutuu ja virheet vähenevät koko ketjun osalta. Routa-ohjelmiston helppokäyttöisellä mobiilisovelluksella voidaan kerätä kaikki toteutettavan työn tiedot samaan paikkaan, liittyivät ne töiden suunnitteluun, toteutukseen tai jälkiseurantaan.

Routa-tuoteperheen osat toimivat tarvittaessa itsenäisinä kokonaisuuksina. Modulaarinen rakenne mahdollistaa ohjelmiston käytön pienten osa-alueiden erilliskäyttönä (esimerkiksi ajopäiväkirja tai työajanseuranta) tai useat osiot yhdistävänä kokonaisvaltaisena toiminnanohjauksen järjestelmänä.

Routa-ohjelmisto eri laitteiden näytöillä

 

Pienyrityksen sisäiseen käyttöön tai laajaan tilaaja-urakoitsija-aliurakoitsija -ketjun reaaliaikaiseen tiedonhallintaan

Routa soveltuu rakenteensa ansiosta niin pienyrityksen sisäiseen käyttöön kuin tilaaja-urakoitsija-aliurakoitsija -ketjun tiedonhallintaan ja tiedon välittämiseen. Tilaaja tai työn suunnittelija voi suunnitella tehtävät työt ja ohjata ja aikatauluttaa ne haluamalleen urakoitsijalle tai työntekijälle. Työnjohto voi seurata reaaliajassa urakoitsijan ja aliurakoitsijan töiden toteuttamista esimerkiksi karttanäkymän avulla. Tiedonhallinta yksinkertaistuu sekä urakoitsijan, että tilaajan näkökulmasta, kun tehtyyn työhön liittyvät dokumentit voidaan etsiä esimerkiksi urakkakohtaisesti.

 

Routa lukuina

1000+ käyttäjää

Roudan käyttäjät edustavat eri ikäluokkia sekä eri tason digiosaamista. Järjestelmän helppokäyttöisyys on elinehto järjestelmän monipuoliselle hyödyntämiselle.

150+ organisaatiota

Routaa käyttävät kaiken kokoiset organisaatiot koko maanlaajuisista toimijoista yhden hengen paikallisiin yrityksiin.

6000+ urakkaa

Routa-järjestelmä on ollut tuotantokäytössä vuodesta 2015 ja eri kokoisia urakoita on toteutettu yli 6000.

3 500 000 km

Työkoneiden ja muiden ajoneuvojen tuottamia kilometrejä.

250 000+ havaintoa

Paikkatietoon sidottuja havaintoja valokuvilla tai ilman.

10 000+ työmääräystä

Toteutettuja työmääräyksiä järjestelmässä.

Sitowisen asiantuntija työmaalla.

Käyttäjien kommentteja

Kerrankin järjestelmä, joka on helppo käyttää ja toimii!

 

Laskutukseen käytettävä aika väheni kahdesta päivästä varttiin.

Hinnat ja käyttöönotto

Routa on markkinoiden monipuolisin ja hinta-laatu -suhteeltaan paras ratkaisu infran kunnossapidon toiminnanohjaukseen. Käyttöönotto onnistuu parissa päivässä ja voidaan sopia vaikka ensi viikolle - vauhtiin pääset yllättävän pienellä kustannuksella ja ilman määräaikaisuutta! Ota yhteyttä ja pyydä esittely tai tarjous.