Miksi valita Sitowise

Kunnossapidon tehostaminen suunnittelusta jälkidokumentointiin
Tiedonvälitys eri toimintojen välillä
Kunnossapidon lakisääteisen dokumentaation toteutus
Läpinäkyvyys kunnossapidon toteutusketjuun
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Tiedonhallintatyökalu työn suunnittelusta työn toteutukseen

Routa-ohjelmistolla voidaan tehostaa työn toteuttamista ja automatisoida kaikkien työvaiheiden dokumentointia. Ohjelmisto on suunniteltu erityisesti liikkuvan työn tiedonhallintaan. Sen avulla tiedonsiirto nopeutuu ja virheet vähenevät koko ketjun osalta. Routa-ohjelmiston helppokäyttöisellä mobiilisovelluksella voidaan kerätä kaikki toteutettavan työn tiedot samaan paikkaan, liittyivät ne töiden suunnitteluun, toteutukseen tai jälkiseurantaan.

Routa-tuoteperheen osat toimivat tarvittaessa itsenäisinä kokonaisuuksina. Modulaarinen rakenne mahdollistaa ohjelmiston käytön pienten osa-alueiden erilliskäyttönä (esimerkiksi ajopäiväkirja tai työajanseuranta) tai useat osiot yhdistävänä kokonaisvaltaisena toiminnanohjauksen järjestelmänä.

Routa on infran kunnossapitojärjestelmä.

Pienyrityksen sisäiseen käyttöön tai laajaan tilaaja-urakoitsija-aliurakoitsija -ketjun reaaliaikaiseen tiedonhallintaan

Routa soveltuu rakenteensa ansiosta niin pienyrityksen sisäiseen käyttöön kuin tilaaja-urakoitsija-aliurakoitsija -ketjun tiedonhallintaan ja tiedon välittämiseen. Tilaaja tai työn suunnittelija voi suunnitella tehtävät työt ja ohjata ja aikatauluttaa ne haluamalleen urakoitsijalle tai työntekijälle. Työnjohto voi seurata reaaliajassa urakoitsijan ja aliurakoitsijan töiden toteuttamista esimerkiksi karttanäkymän avulla. Tiedonhallinta yksinkertaistuu sekä urakoitsijan, että tilaajan näkökulmasta, kun tehtyyn työhön liittyvät dokumentit voidaan etsiä esimerkiksi urakkakohtaisesti.

Apuna työhön liittyvien turvallisuus- ja muiden dokumentointivaatimusten täyttämisessä

Tilaaja voi määrittää Routa-ohjelmiston avulla tilatun työn toteuttajalle vähimmäisvaatimuksia. Tilaaja voi edellyttää esimerkiksi ennen työn toteuttamista tehtäviä riskiarviointeja tai kalustotarkastuksia. Myös työn toteuttajaa koskevat vähimmäisvaatimukset, kuten esimerkiksi koulutus- tai pätevyysvaatimukset, voidaan asettaa työn toteuttamisen edellytykseksi.

Urakoitsija tai työntekijä voivat täyttää riskiarvioinnit tai muut vaaditut dokumentit työn suorituspaikalla helppokäyttöisellä Routa-mobiilisovelluksella. Tiedot ovat tällöin reaaliaikaisesti käytettävissä myös työn tilaajalla. Töiden toteutukseen liittyvä turvallisuus- ja muu dokumentaatio on samalla arkistoitu mahdollista myöhempää tarvetta varten.

Käytössä useilla toimialoilla

Routa-ohjelmisto syntyi tuomaan lisätehokuutta nopeatempoiseen liikkuvaan työhön infra-alalla: asfaltinpaikkaukseen. Ohjelmiston käyttö on kuitenkin nopeasti laajentunut infra-alalta kuntasektorille teiden talvihoitoon, alueiden kunnossapidon raportointiin sekä omaisuuden hallintaan. Routa on käytössä esimerkiksi kunnan vesihuollon kohteiden seurannassa sekä kunnossapidon toimenpiteiden dokumentoinnissa.

Routa-ohjelmistotuoteperheen uusimpana käyttöympäristönä ovat metsät. Erityisvaatimuksilla täydennettyyn sovellukseen, Routa Forestiin, on lisätty metsätoimialalle soveltuvia työkaluja. Uudet ominaisuudet liittyvät metsätoimialalle räätälöityyn tehokkuuden seurantaan, raportointiin sekä työturvallisuuden lisäämiseen. Erityisesti yksintyöskentelyn turvallisuutta parantava ’kuolleen miehen kytkin ’-toiminto onkin tuotu Routa-tuoteperheessä ensimmäisenä juuri Routa Forest -sovellukseen.