Katutekno toteuttaa asfaltoitujen teiden ja katujen asfaltinkorjauksia koko Suomen alueella. Infran kunnossapitojärjestelmä Routa tukee kaikkia Katuteknon toimintojen vaiheita aina korjaustöiden suunnittelusta loppudokumentointiin. Katutekno tekee yhteistyötä kaikkien suurten infrarakennusalan toimijoiden kanssa Suomessa.

Katuteknon kunnostustyömaat suunnitellaan ennakkoon Routa-järjestelmämme avulla. Routa toimii tärkeänä tukena koko työn suunnittelun tehostamisessa. Kaikki urakkatyöt löytyvät samasta järjestelmästä, asiakasdata ja paikkatieto kytkettynä samaan tietoon. Täten työn suunnittelu voidaan tehdä mahdollisimman tehokkaasti.

Routa toimii myös tiedon jakamisvälineenä: työnjohto pystyy suunnitelmia tehdessään jakamaan tiedot koko työryhmälle. Urakkapäivinä Routaan kirjataan tehdyt työt, ajankohdat, mittapöytäkirjat, paikkatiedot ja kuormakirjat. Katutekno hallinnoi myös korjauskalustoaan Roudan kautta.

Routa auttaa optimoimaan työnkulkua osoittamalla, missä kohtaa ja millaisen etäisyyden päässä tietä on seuraava korjauskohde – kannattaako hitaasti liikkuva raskas kalusto siirtää lavetilla vai ajamalla.

Järjestelmästä saadaan ulos raportit tehdyistä töistä laskutusta varten. Katuteknon työntekijät kirjaavat järjestelmään myös työtunnit ja päivärahat.

"Olemme viime vuosina kehittäneet toimintaamme monella rintamalla. Yhdistämällä työmenetelmien kehittämisen digitaalisuuteen yrityksen kannattavuus, tehokkuus ja sujuvuus ovat parantuneet huomattavasti. Roudalla on myös ollut merkittävä parantava vaikutus korjaustöiden onnistumiseen. Työntekijöiltä saadun palautteen perusteella Routa auttaa ja sujuvoittaa huomattavasti päivittäistä työn hallintaa fyysisesti raskaissa paikkaustöissä", kertoo Katuteknon liiketoimintajohtaja Olli-Matti Hytönen.

Kuva Olli-Matti Hytösestä

Referenssin kansikuva: Mari Mansikkamäki
Olli-Matti Hytyösen kuva: Jiri Halttunen

  • Tilaaja:
    Katutekno
  • Kuvaus:
    Routa-järjestelmä Katuteknolle
  • Sijainti:
    Valtakunnallinen