Sitowise voitti Routa-järjestelmällä Metsähallituksen tienpidon toiminnanohjausjärjestelmän kilpailutuksen vuoden 2021 lopussa ja jo saman vuoden aikana järjestelmä oli otettu käyttöön teiden talvikunnossapidossa.

Järjestelmää hyödynnetään erilaisissa tienpidon toimenpiteissä, kuten talvi- ja kesäkunnossapidossa sekä teiden perusparannuksissa ja uusien teiden rakentamisessa. Routa mahdollistaa suunnittelu- ja toteutustyön sekä kustannusten seurannan ja raportoinnin samassa järjestelmässä. Vahvalla paikkatiedon hyödyntämisellä tehoa ja läpinäkyvyyttä saadaan tilaajalle, työnjohdolle sekä työn toteuttajille.

– Metsähallituksen hallinnoimia teitä on noin 36 000 kilometriä ja tienpidossa on mukana runsaasti urakoitsijoita ja aliurakoitsijoita. Luonteenomaista usealle metsätielle ovat rajoittuneet datayhteydet ja järjestelmän tuleekin toimia luotettavasti myös heikoilla tai olemattomilla yhteyksillä, kuvailee Sitowisen Timo Salminen toimintaympäristöä.

Järjestelmää on jatkokehitetty yhteistyössä asiakkaan sekä sidosryhmien tarpeiden mukaisesti hyvässä yhteistyössä.

– Routa–järjestelmän toiminta ja järjestelmän sujuva kehittäminen ovat tuoneet selkeitä parannuksia ja kustannussäästöjä Metsähallituksen tienpidon toimintaan. Uusien teiden rakentamisen suunnittelusta aina nopeisiin auraustarpeisiin talviteillä. Toimenpiteiden liittäminen paikkatietoon työtä tehdessä ja toteutustiedossa tuovat toimintaan uudenlaista varmuutta ja hallintaa suurien toteutusmäärien kanssa, toteaa Ilkka Jaakola Metsähallitukselta.

Kuva: Lauri Erävuori

  • Tilaaja:
    Metsähallitus
  • Toteutusajankohta:
    2021

Asiakkaalle tarjottuja palveluita