Laukaan kunta on pitkäaikainen Routa-järjestelmän käyttäjä ja ensimmäinen Routa-järjestelmän kunta-asiakas. Pääasiassa järjestelmä on käytössä talvikunnossapidon seurannassa sekä raportoinnissa, mutta järjestelmää hyödynnetään myös kesäisin eri kohteissa.

Kunnan talviurakointi toteutetaan suurilta osin urakoitsijavoimin, mutta kunnassa käytetään myös omaa kalustoa. Järjestelmä toimii moitteetta niin kunnan oman henkilöstön kuin urakoitsijoidenkin käytössä. Järjestelmä laskee automaattisesti tehdyn työn kustannukset, mikä helpottaa sekä urakoitsijan laskutusta että laskujen tarkastamista. Monipuoliset raportit sekä simulointiominaisuudet tuottavat poikkeuksellisen läpinäkyvyyden tehtyyn työhön.

– Usean vuoden dataa on lisäksi pystytty hyödyntämään myös kilpailutuksissa, kun eri työlajien määrät ja kustannukset esimerkiksi ajan tai matkan suhteen ovat tarkasti tiedossa, sanoo Jan Viilos Laukaan kunnasta.

  • Tilaaja:
    Laukaan kunta

Asiakkaalle tarjottuja palveluita