Valmistuttuaan Blominmäen puhdistamo korvaa nykyisen Suomenojan jätevedenpuhdistamon. Vanhan puhdistamon alue vapautuu tällöin uuden merellisen kaupunginosan rakentamiseen. Uuden puhdistamon suunnittelussa on panostettu puhdistetun jäteveden korkeaan laatuun sekä koko prosessin energiatehokkuuteen. Valmistuttuaan uusi puhdistamo tulee käsittelemään noin 400 000 asukkaan jätevedet Espoosta, Kauniaisista, Kirkkonummelta, Siuntiosta ja Länsi-Vantaalta. Varsinaisen uuden puhdistamon kalliotilat louhittiin vuosien 2015-2018 välillä, jonka jälkeen aloitettiin louhimaan tulo- sekä purkutunnelia välille Blominmäki-Suomenoja. 

Toimimme hankkeessa tilaajan rakennuttajakonsulttina. Toimenkuvaan kuuluu louhintavaiheessa rakennuttajakonsultin projektipäällikön sekä projekti-insinöörin tehtävät, työmaavalvonta ja turvallisuuskoordinointi. Lisäksi siirtoviemäritunneleiden osalta kalliorakennusurakoiden valmistelu ja kilpailutus. Hanke on jaettu useampaan eri urakkaan; Blominmäen laitos sekä viemäritunneliurakat Mikkelä, Malminmäki, Eestinkallio ja Finnoo. Näistä Finnoon urakka on HSY:n ja Fortumin yhteishanke, sillä Fortum tulee hyödyntämään puhdistetusta jätevedestä saatavaa lämpöenergiaa. Finnoon urakka sisältää myös runsaasti rakennustöiden rakennuttamista sekä sivu-urakkana tehtävien prosessiputkistojen ja LVIS-töiden rakennuttamista. 

 • Tilaaja:
  HSY
 • Toteutusajankohta:
  2015-2020
 • Kuvaus:
  Blominmäen uusi jätevedenpuhdistamo
 • Palvelut:
  Infrahankkeiden projektinjohto, Kalliotilojen rakennuttamisen turvallisuuskoordinointi, Infratöiden valvonta
 • Sijainti:
  Espoo