Keuruun Rautolahden rannalla sijaitsevaan Otavan kirjapainoalueeseen toteutettiin Sitowisen asiantuntijoiden toimesta asemakaavan selvitykset sekä asemakaavanmuutoksen laatiminen. Alueen rakennuksiin suoritettiin kuntokartoitus sekä kuntotutkimukset.

Suunnittelualue käsittää Keuruun keskustan länsipuolella sijaitsevan Otavan kirjapainoalueen asuinpientalokorttelit. 

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa asemakaavaa nykytilannetta vastaavaksi, poistaa uudisrakennuksen tarpeeton rakennusala ja -oikeus sekä poistaa suojelumerkintä kahden vaikeasti korjattavan rakennuksen osalta. Samalla suojellaan muut asuinrakennukset ja ohjataan rakennusten korjausta, ympäristön hoitoa ja käyttöä sekä talousrakennusten sijoittelua siten, että alueen kulttuurihistoriallinen arvo yhä säilyy.

  • Tilaaja:
    Otavanmäki Oy
  • Toteutusajankohta:
    2023