Minulla tuli juuri täyteen 10 vuotta Sitowisen ympäristötutkimusten osastolla. Aloitin vanhempana asiantuntijana syksyllä 2013, ja viime vuodet olen toiminut osastopäällikkönä. Sitowisellä olen aina saanut vaikuttaa asioihin ja osallistua toimintamme kehittämiseen, ja siksi siirtymä osastopäälliköksi tuntui luontevalta.

Ympäristöalalla minulla on mahdollisuus toteuttaa omia vihreitä arvojani.

Minulle on tärkeää, että saan edelleen osastopäällikkönä tehdä myös ympäristöasiantuntijan työtä. Tehtäviini kuuluu kustannusvastuun lisäksi esimerkiksi projektien hallintaa ja laadunvarmistusta sekä erilaisten riskinarviointien ja vesi- ja ympäristölupahakemusten laatimista.

Suhtaudun omaan urakehitykseeni joustavasti, ja Sitowisellä sitä tuetaan ja ymmärretään. Jokaisella on lupa rakentaa omanlaisensa urapolku. Välillä saa poiketa totutulta reitiltä, ottaa vaikka askelia ”taaksepäin” ja palata sitten takaisin tai lähteä ihan uusille urille asiantuntijana tai vastuutehtävissä.

 Jokainen saa tehdä omaa juttuaan ja kehittyä niissä asioissa, jotka kokee itselleen mielekkäiksi ja tärkeiksi.

Välivuosi innosti ympäristöalalle

Valmistuin Tampereen teknillisestä yliopistosta vuonna 2008 (nyk. Tampereen yliopisto). Pääaineeni oli vesi- ja jätehuoltotekniikka, ja sivuaineena luin yhdyskuntatekniikkaa ja ympäristöpolitiikkaa. Kiinnostus ympäristöalaan heräsi kuitenkin jo ennen opintoja.

Pidin lukion jälkeen välivuoden, sillä en tiennyt mikä minusta tulee isona, ja pääsin töihin Pirkanmaan ympäristökeskukseen. Avustin siellä esimerkiksi pilaantuneen maaperän (PIMA) selvityksissä. Se herätti kiinnostuksen alaan ja innosti aloittamaan ympäristöpolitiikan opinnot ensin avoimessa yliopistossa.

Ympäristöalalla minulla on mahdollisuus toteuttaa omia vihreitä arvojani. Ympäristönsuojelu on aina ollut lähellä sydäntäni, ja maalaistyttönä minulla on luontosuhde kunnossa. Pääsen työssäni parantamaan elinympäristöjä sekä itselleni että muille.

Mahdollisuus kehittyä itselle tärkeissä asioissa

Parasta Sitowisellä on minusta kannustava ilmapiiri. Voin itse vaikuttaa omaan työnkuvaani ja saan jatkuvasti mahdollisuuksia kehittyä ja oppia uutta. Pääsen soveltamaan kokemustani monipuolisissa ympäristön parantamisen projekteissa ja tekemään töitä yhdessä toisten asiantuntijoiden kanssa. Meillä ei kytätä toisten tekemisiä tai vertailla, vaan jokainen saa tehdä omaa juttuaan ja kehittyä niissä asioissa, jotka kokee itselleen mielekkäiksi ja tärkeiksi.

Jos joku kertoo olevansa kiinnostunut tietynlaisista tehtävistä, selvittelemme yhdessä, miten se voisi mahdollistaa. Isossa konsulttitalossa mahdollisuudet ovat lähes rajattomat!

Samaa henkeä haluan viedä eteenpäin esihenkilönä. Jos joku kertoo olevansa kiinnostunut tietynlaisista tehtävistä, selvittelemme yhdessä, minkälainen asiakkuus tai projekti sen voisi mahdollistaa. Jos itse on aktiivinen, isossa konsulttitalossa mahdollisuudet ovat lähes rajattomat!

Esihenkilönä pyrin olemaan helposti lähestyttävä, luotettava ja toimissani turvallisen ennustettava. Esihenkilöiltä pitää löytyä myös riittävästi aikaa. Pyrimme osastollamme siihen, että tiimit ovat sopusuhtaisen kokoisia, jotta porukka ei kasva liian suureksi ja jotta esihenkilöt ovat tuttuja ja oikeasti lähellä.

Innovaatiokilpailussa syntyi ratkaisu maaperän suojeluun

Osallistuin loppuvuodesta 2023 Sitowisen The Smart City Lab -innovaatiokilpailuun, ja joukkueemme voitti! Pääsimme työskentelemään monialaisessa valmennuksessa, jossa oli mukana ympäristöasiantuntijoiden lisäksi niin ekonomeja kuin palvelumuotoilijoitakin. Yhdessä mietimme vastauksia moniin vaikeisiin kysymyksiin, kuten ideamme markkinapotentiaaliin. Tällaiset ideakilpailut ovat tärkeitä, koska muuten uusien ideoiden kehittäminen helposti unohtuu ajan puutteen takia.

Kilpailutyömme aihe on erityisen lähellä sydäntäni. Olen tehnyt pian 20 vuotta töitä maaperän terveyden puolesta lähinnä haitta-aineiden ja pilaantuneiden maiden näkökulmasta. Kehitimme kisassa Soil Health Audit & Action Plan -ratkaisun, jolla voidaan vastata EU:n uuden maaperädirektiivin vaatimuksiin. EU:n maaperädirektiivi pohjautuu EU:n maaperästrategiaan, jonka tavoitteena on tervehdyttää maaperä vuoteen 2050 mennessä.

Tällaiset ideakilpailut ovat tärkeitä, jottei kehittäminen unohdu ajan puutteen takia.

Maaperästrategia ja -direktiivi ovat erittäin tervetulleita, sillä niiden ansiosta maaperän suojelu aletaan huomioida aikaisempaa laajemmin. Maaperän todellista arvoahan ei aina ymmärretä. Nyt asia muuttuu ja maaperän terveyden arvostus kasvaa. Palvelustamme tulevat hyötymään esimerkiksi kunnat, kaupungit ja kiinteistönomistajat, jotka haluavat suojella maaperää siinä missä ilmastoa ja vesiympäristöjäkin.

Innovaatiokisan voittajia onnitellaan lavalla.

The Smart City Lab -innovaatiokisan voittaja ratkoo maaperän terveyttä

Voittava ratkaisu tuo uuden tavan vastata EU:n maaperästrategian ja maaperädirektiivin vaatimuksiin. Palvelun kehittäneen tiimin jäsenet ovat Jenni Haapaniemi​Perttu Mattila ja Arto Itkonen​.