Työ on iso osa elämääni, ja siksi minulle on tärkeää päästä mukaan monipuolisiin projekteihin ja tehtäviin, jotka tarjoavat haasteita itselleni merkityksellisellä alalla. Vuosi sitten silloinen ryhmäni jaettiin kahtia ja aloitin uuden LCA & ilmastolaskennat -ryhmän vetäjänä. Ympäristövaikutusten arviointeihin erikoistunut osastomme on kasvanut voimakkaasti, mikä mahdollisti minulle siirtymisen esihenkilötehtäviin.

Sitowisen "CO2-raportti" on Suomen pisimpään käytössä ollut kuntien ja kaupunkien päästölaskentapalvelu. Samalla meillä kehitetään koko ajan uutta. On ollut erityisen motivoivaa päästä osallistumaan hankkeeseen, jossa kehitimme uuden Kulma-laskentamallin. Se on Suomen ensimmäinen kulutuksen kasvihuonekaasupäästöistä kertova malli. Voimme selvittää esimerkiksi espoolaisten, tamperelaisten tai oululaisten kulutuksen päästövaikutukset ruokaostoksista kodin lämmitykseen ja lentomatkailusta mökkeilyyn.

Osastomme on kasvanut voimakkaasti, mikä mahdollisti minulle siirtymisen esihenkilötehtäviin.

Päästölaskentaa juomapulloista tuulivoimahankkeisiin

Päästölaskentaa tarvitaan kuntien ja kaupunkien lisäksi monenlaisissa muissakin tilanteissa, ja kollegojeni joukosta löytyy asiantuntemusta laajalta rintamalta. Teemme esimerkiksi yksittäisten tuotteiden päästötarkasteluja juomapulloista rakennuskomponentteihin. Päästölaskenta on tärkeä työkalu myös yrityksille, jotka haluavat seurata ja vaikuttaa omaan päästökehitykseensä. Ilmastoystävällisyys on myös myyntivaltti!

Keskityin opintojeni aikana ympäristöekologiaan, viestintään ja ympäristöasioiden hallintaan. Päästölaskennan maailma avautui minulle vasta työn kautta.

On hienoa, että suurissa infrahankkeissa arvioidaan ja pyritään vähentämään päästöjä yhä useammin jo suunnitteluvaiheessa. Tiimissäni on laskettu päästöjä esimerkiksi Turun tunnin junassa ja Kruunusillat-allianssissa. Päästövaikutuksia arvioidaan myös aurinko- ja tuulivoimahankkeissa. Niiden erikoisuutena on, että päästövaikutusten arvioinneissa otetaan huomioon, mitä myönteisiä vaikutuksia syntyy, kun uusiutuvalla sähkön tuotannolla korvataan vähemmän ilmastoystävällisiä tapoja tuottaa sähköä.

Päästölaskennan ja vaikutusten arvioinnin tärkeys ja yhteiskunnallinen merkitys näkyvät minusta yhteistyössämme Motivan kanssa. Olemme olleet kehittämässä vaikutusarviointimenetelmää, jolla arvioidaan uusiutuvaan energiaan liittyvien poliittisten toimenpiteiden vaikutuksia. Tarkastelussa huomioidaan esimerkiksi uusiutuvan energian tuottamat päästövähennykset. Tällaiset arviointihankkeet ulottuvat jopa Suomen EU-raportointiin asti.

Myyntityö on mieluista ja motivoivaa!

Olin urani alkuvaiheessa töissä pienessä yrityksessä, ja siellä pääsin tekemään ihan konkreettisesti kaikkea, mitä konsultin työhön voi kuulua. Alusta lähtien olin mukana myös myyntityössä ja sen kehittämisessä. Se on antanut arvokasta kokemusta ja luottoa omaan osaamiseen sekä hyvät verkostot asiakkaisiin. Teen ryhmäpäällikkönä paljon myyntityötä, ja se on minulle todella mieluista ja motivoivaa.

Keskityin opintojeni aikana ympäristöekologiaan, viestintään ja ympäristöasioiden hallintaan, ja päästölaskennan maailma avautui minulle vasta työn kautta. Nyt olen tehnyt päästölaskentaa jo lähes kymmenen vuotta ja siirtynyt hankkeissa ohjaavampaan rooliin. Urakehitykseen onkin Sitowisellä paljon mahdollisuuksia. Meillä suhtaudutaan joustavasti myös erilaisiin työskentelytapoihin. Omassakin tiimissäni osa työskentelee paljon etänä ja osa käy useammin toimistolla, ja lisäksi ryhmässämme on tuntitöitä tekeviä opiskelijoita. Isossa yhtiössä riittää joustoa ja ratkaisuja erilaisiin elämäntilanteisiin. 

Kuva
the smart city talks logo

The Smart City Talks 5.6.2024: Luontokato ja talouskasvu

Emma on puhumassa Sitowisen The Smart City Talks - webinaarissa 5.6.2024. Aiheena tuolloin Luontokato: Talouskasvun päätepysäkki vai ekologisemman talouskasvun uusi aikakausi? Tule kuulolle!