Olen 32-vuotias rakennustekniikan diplomi-insinööri ja toimin Sitowisellä siltasuunnittelun osastopäällikkönä. Työni kulmakiviä ovat henkilöstön ja organisaation johtaminen sekä siltasuunnittelun vaihtelevat tehtävät. Päiviini kuuluukin tarjousten laatimista, resurssointia sekä erilaisten haastavien tilanteiden ratkaisemista niin asiantuntijana projekteissa kuin organisaation johtamisen tehtävissä.

Jo työhaastattelussa vakuutuin, että johtamiseen suhtaudutaan samalla vakavuudella kuin minäkin.

Vauhdikas urakehitys kohti kiinnostavia johtotehtäviä

Henkilöstöjohtaminen on ollut haaveeni työuran alkumetreiltä asti. Aloitin Sitowisellä neljä vuotta sitten ryhmäpäällikkönä nimenomaan ryhmäpäällikön työnkuvan houkuttelemana. Jo työhaastattelussa vakuutuin siitä, että johtamiseen suhtaudutaan Sitowisellä samalla vakavuudella kuin itsekin suhtaudun. Haastattelijani oli valmistautunut tilanteeseen huolella, perehtynyt lähettämiini aineistoihin ja tehnyt muutenkin esihenkilötyönsä hyvin ja suunnitelmallisesti – ihan niin kuin itsekin haluan tehdä.

Mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että johtamiseen panostetaan. Pienilläkin asioilla voidaan vaikuttaa henkilöstön hyvinvointiin ja siten myös työn tuottavuuteen. Parin vuoden ryhmäpäällikkyyden jälkeen aloitin osastopäällikkönä siltojen uudissuunnittelun parissa. Nopeahko urakehitys kertoo työnantajan rohkeudesta antaa vastuuta ja kyvystä tukea työntekijöitään heidän astuessaan uusille vastuualueille.

Eevertti Jurvanen nojaa sillan kaiteeseen pilvisessä säässä.

Osastopäällikön työssä minua kiinnostaa erityisesti kokonaisuuksien hallinta ja asioiden organisointi. Osastoni on jaettu ryhmiin ja osastopäällikköroolin lisäksi olen toiminut itse myös yhden ryhmän ryhmäpäällikön tehtävissä. Oma työnkuva ja arki ovatkin minulle tärkeitä: voin vaikuttaa paljon ja kattavasti oman työyhteisöni jokapäiväiseen toimintaan. Siksi tämä on niin kiinnostava rooli.

Johtaminen on aina luonnetehtävä

Johtaminen on minusta ennen kaikkea luonnerooli ja tehtävä, josta pitää aidosti olla kiinnostunut. Johtajalla täytyy olla vankat perusarvot, jotka ohjaavat häntä arjen tilanteissa. Porukan etu on pistettävä oman edun edelle. Johtajan työnkuva on usein hyvin laaja ja jokainen tekee sitä omalla tavallaan. Sitowise onkin tarjonnut mielestäni erittäin hyvän ja avoimen ilmapiirin työtehtävien hoitoon. Samalla kun työn tekemiseen on saanut melko vapaat kädet, on kuitenkin ohjausta ja apua aina saatavilla.

Johtajalla täytyy olla vankat perusarvot, jotka ohjaavat arjessa. Porukan etu on pistettävä oman edun edelle.

Näen itse asiantuntijajohtamisen eräänlaisena palveluammattina. Johtajan tehtävä on luoda mahdollisimman hyvät puitteet asiantuntijoiden työskentelylle sekä kehitykselle niin asiantuntijoiden kun organisaationkin osalta. Kun taustat ovat kunnossa, voi jokainen työntekijä keskittyä rauhassa omien työtehtäviensä hoitamiseen.

Urheiluharrastukset ovat opettaneet johtamistaitoja

Omassa johtamisfilosofiassani pyrin hyvin pitkälti valmentavaan otteeseen. Käytän paljon aikaa omaan osastoni johtamiseen, pyrin kehittämään toimintaa ja yritän hoitaa keskeisiä asioita myös proaktiivisesti. Tärkeää on olla tukena ja läsnä. Johtajaa mitataan eniten nimenomaan jatkuvassa arjen toiminnassa niiden ”pakollisten vastuiden” ulkopuolella.

Urheilumaailmassa yhdessä koetut haasteet, pettymykset ja ilot ovat valmistaneet minua monenlaisiin tilanteisiin.

Suurimman osan johtamistaidostani olen oppinut joukkueurheilun parista niin pelaajan ja valmentajan roolista. Urheilumaailmassa olen kokenut lukemattomia tilanteita, jotka peilautuvat hyvin työelämään. Voitot, tappiot, yhdessä koetut haasteet, pettymykset ja ilot ovat valmistaneet minua hyvin monenlaisiin tilanteisiin ja opettaneet toimimaan erilaisten ihmisten ja roolien kanssa.

Urheilu on itselleni erittäin tärkeä osa arkea myös nykypäivänä. Joukkueurheilu on tosin vaihtunut enemmän kuntoiluun, mutta porukassa tekeminen ja itsensä haastaminen toimivat hyvänä vastapainona työlle.

Siltasuunnittelu on paljon muutakin kuin laskentaa

Koulutustaustaltani olen rakennustekniikan diplomi-insinööri. Luin Tampereen yliopistossa rakennesuunnittelua, mikä on tyypillistä siltasuunnittelijoille. Alalle ei ole kuitenkaan tarjolla paljoa koulutusta, ja muutamat siltasuunnittelun kurssit toimivat lähinnä sisäänheittäjinä alalle. Siltasuunnittelijaksi opitaan projekteissa.

Itselleni olikin työelämässä yllätys, miten monipuolista työtä siltasuunnittelu on. Olen aina tykännyt matematiikasta ja mekaniikasta ja se olikin itselleni päällimmäinen syy pyrkiä siltasuunnittelun pariin. Omana opiskeluaikanani siltasuunnittelua pidettiinkin alana, jossa mekaniikan osaamisen tulee kaikilla olla priimaa. Tästä syystä monella kovallakin osaajalla siltasuunnittelu saattaa karsiutua pois kiinnostavien uravaihtoehtojen joukosta. Tämä on kuitenkin virheellinen olettamus, sillä siltasuunnittelu on työnä paljon muutakin kuin laskemista ja erilaisia tehtäväkenttiä on laajalti.

Alalle ei ole tarjolla paljoa koulutusta. Siltasuunnittelijaksi opitaan projekteissa.

Siltasuunnittelussa korostuvat nykyään myös vastuullisuusnäkökulmat. Suunnittelemme aina parhaita mahdollisia rakenteita sillan käyttöiän, toiminnallisuuden ja huollettavuuden näkökulmista. Myös materiaalitehokkuus on tärkeää. Suunnittelemissamme silloissa ei käytetä betonia ja terästä yhtään enempää kuin on tarpeen.