Sitowise vastasi kohteen rakennusteknisestä valvonnasta. Sitowise toteutti myös rakennesuunnitelmien ulkopuolisen tarkastuksen. Näiden lisäksi Mikkelin kaupunki tilasi Sitowiseltä vesikattojen drone-kuvauksen. 

Mikkelin Saimaaportin uuden yhtenäiskoulun sisäkuva.

Rakennustekninen valvonta sisälsi muun muassa suunnitteluvaiheen suunnitelmien tarkastuksen ja kommentoinnin, toteutuksen valvonnan ja tarkastukset, aikataulu- sekä kustannusseurannan. Päävalvojana Sitowisen vastuulla olivat myös muiden valvojien toiminnan ohjaus, kuten LVI-, sähkö-, puhtauden-, ja kosteudenhallinta.

Rakennettava kohde oli pohja- ja perustamisolosuhteiltaan haastava, jonka vuoksi rakennusvalvonta edellytti kohteen rakennesuunnitelmien ulkopuolisen tarkastuksen.

Ulkopuolisen tarkastustyön päätarkoituksena oli rakenteellisen toimivan kokonaisuuden tarkastaminen pohja- ja perustusrakennesuunnitelmien osalta. Lisäksi tarkastustyöhön on sisältynyt pohja- ja perustusrakennesuunnitelmien huomioiminen rakennesuunnittelussa kokonaisuutena.

Mikkelin Saimaaportin uuden yhtenäiskoulun sisäkuva.

Kerrosalaltaan yli 12 000 neliömetrin rakennus suunniteltiin turvallisuus, terveys ja muokkautuvuus eri toimintoihin edellä. 

850 oppilaalle ja 120 työntekijälle suunniteltu koulu aloittaa toimintansa maaliskuussa 2024. Rakentaminen edistyi yleisaikataulun mukaisesti.

  • Tilaaja:
    Mikkelin kaupunki
  • Toteutusajankohta:
    2021-2024