Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma on kuvaus liikennejärjestelmän kehittämisestä Oulun seudun MAL-sopimuskuntien eli Hailuodon, Iin, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun ja Tyrnävän kuntien alueella. Liikennejärjestelmäsuunnitelma sisältää toimenpiteitä, joilla seutu voi edetä kohti toimivampaa ja kestävämpää liikennejärjestelmää. 

Suunnitelma on laadittu vastaamaan Oulun seudun kehityskuvan 2030+ ja Pohjoisen ohjelman tavoitteisiin, ja se on osa Pohjois-Suomen edunvalvontaa. Suunnitelmaa toteutetaan seudun kuntien yleis- ja asemakaavoilla ja katusuunnitelmilla sekä valtion tie- ja ratasuunnitelmilla. Laadittu visio ”Oulun seutu – kestävästi saavutettavissa 2040” tähtää kestävään liikennejärjestelmään, jonka saavuttamiseksi tarvitaan etenkin nykyistä houkuttelevampi joukkoliikennejärjestelmä. 

Työn aikana laadittiin neljä liikennejärjestelmävaihtoehtoa, joissa varioitiin joukkoliikennejärjestelmää ja sitä tukevaa maankäytön sijoittelua kulkutapajakauman ja liikenteen päästöjen näkökulmasta. Työssä toteutettiin työpajoja ja haastatteluja seudun kuntajohdolle ja asiantuntijoille sekä seudun logistiikan ja elinkeinoelämän edustajille. 

Liikennejärjestelmäsuunnitelma kytkeytyy MAL-sopimusneuvotteluihin kokoamalla Oulun seudun kuntien yhteisesti tärkeiksi tunnistamia kehittämiskohteita, joiden toteuttamiseen kunnat sitoutuvat ja joihin odotetaan myös valtion osallistumista. Suunnitelma tuo esille Oulun seudun kuntien kannalta keskeisen viestin valtakunnalliseen Liikenne 12-suunnitelman päivitykseen.

  • Tilaaja:
    Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Pohjois-Pohjanmaan liitto
  • Toteutusajankohta:
    2022-2023
  • Sijainti:
    Oulun seutu

Asiakkaalle tarjottuja palveluita