Kuusi Länsi-Suomen maakuntaa (Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Keski- Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa ja Satakunta) laativat yhteistyössä Sitowisen kanssa alueen yhteisen liikennestrategian, joka valmistui vuonna 2020. Liikennestrategian toimenpideohjelma laadittiin vuonna 2023 muuttuneen maailmantilanteen vuoksi kirkastamaan strategian toimeenpanoa. 

Ohjelman laadinnan tavoitteena oli konkretisoida strategiaa ja syventää entisestään Länsi-Suomen maakuntien hyvää yhteistyötä. Toimenpideohjelmassa konkretisoitiin liikennestrategian teemoja tunnistamalla toimenpiteitä, joiden kehittäminen on nähty tärkeäksi koko Länsi-Suomelle. 

Toimenpiteiden priorisoinnissa painotettiin ylimaakunnallista merkitystä, jotta toimenpideohjelma sisältäisi kuuden maakunnan yhteiset viestit tärkeistä kehittämisen aiheista. Länsi-Suomen yhteinen toimenpideohjelma työstettiin tiiviissä ja laajassa vuorovaikutuksessa Länsi-Suomen maakuntien, ELY-keskusten sekä alueen sidosryhmien kesken. Maakuntahallitukset hyväksyivät toimenpideohjelman loppuvuodesta 2023 järjestetyissä kokouksissaan.

  • Tilaaja:
    Etelä-Pohjanmaan liitto
  • Toteutusajankohta:
    2023
  • Sijainti:
    Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa ja Satakunta

Asiakkaalle tarjottuja palveluita