Espoon Olarissa keskeisellä paikalla sijaitseva uusi Piispanportin asuinkerrostalojen kortteli koostuu kolmesta asuinkerrostalosta. Asunto Oy Piispanportin Helmi valmistui syksyllä 2021. Asunto Oy Piispanportin Aura ja Vanamo valmistuivat syksyllä 2023. 

Piispanportin pihat edustavat uudisrakentamisessa tällä hetkellä suosittua korttelirakentamisen suuntausta, jossa tarkoitus on luoda kaupunkikuvallisesti yhtenäinen asuinalue alueen ympäristö ja omaleimaisuus huomioon ottaen.   

Sitowise laati EKE Rakennus Oy:n toimeksiannosta Espoon Piispanportin Asunto Oy Helmen, Auran ja Vanamon pihasuunnitelmat vuosina 2019–2023. Kaikkien kolmen yhtiön pihojen suunnittelu samanaikaisesti mahdollisti sen, että pihoille saatiin luotua sekä yhtenäinen ilme että hyödynnettyä piha-alueita kokonaisuutena toimintojen sijoittelun suhteen. Jokaiselle pihalle suunniteltiin toimintoja erilaisille käyttäjäryhmille. Pihat ovat hyvin saavutettavissa ja suunnittelussa onnistuttiin mahdollistamaan iso piha-alue ja laajat toiminnot kaikkien asukkaiden käyttöön. Helmen, Auran ja Vanamon pihoissa on luontevaa jatkuvuutta esimerkiksi materiaalien ja kalustevalintojen suhteen, mutta jokaisella pihalla on oma persoonallinen ilmeensä. 

Korttelipihat sijaitsevat osittain tai kokonaan paikoitushallien kansien päällä.  Kansipihojen erityispiirteiden ja vaativien olosuhteiden takia suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota esimerkiksi kasvualustakerroksen paksuuteen ja kasvillisuuden valintaan. 

Pihasuunnittelussa vaativuutta lisäsivät maaston isot korkeuserot. Vaikka rinnepihat ovat tuottaneet suunnittelussa haasteita, mahdollistavat ne mielenkiintoista kolmiulotteisuutta pihaan ja avaavat rakennuksista erilaisia näkymiä. Pihoille suunniteltiin myös kasvualustapaksuuksiltaan erilaisia alueita, mikä mahdollisti monimuotoisen ja lajistoltaan vaihtelevan kasvillisuuden käytön.

Piispanportin Helmen piha-alueen grillausalue.

Piispanportin Helmen pihaan tuo luontaista elävyyttä pihan terassointi, jolla hallittiin korkoeroja. Viihtyisä piha oleskelu- ja grillausalueineen sekä hiekkalaatikko ja hyötyviljelyn mahdollistavat viljelylaatikot palvelevat taloyhtiön eri-ikäisiä asukkaita. 

Piha-aluetta rajaava kallioinen metsänäkymä on luonteva osa pihaa. Koko korttelipiha-alueen keskelle suunniteltiin leikkialue, jonne on pääsy Piispanportin Auran pihan kautta. Aura rajoittuu Helmen pihan ohella kallioiseen metsänäkymään. Piispanportin Vanamon pihalta löytyy kaikkien talojen asukkaita palveleva kuntoilualue sekä laajempi oleskelualue. Vanamon piha seuraa materiaali- ja kalustevalintojen suhteen muiden pihojen tyyliä tuoden korttelikokonaisuuteen kuitenkin omaleimaiset piirteensä pergoloineen ja aurinkotuoleineen. Kaikille pihoille sijoitettiin myös ulkogrilli. Pihoilla panostettiin monipuolisiin ja kerroksellisiin kasvillisuusalueisiin, jotka tuovat pihaan elävyyttä vuoden ympäri.   

Koko korttelialueen suunnittelua ohjasi yhtenäisen kokonaisuuden luominen tonttirajoista ja rakentamisen vaiheistuksesta riippumatta. Pihat sovitettiin luonnollisesti ympäröivään maastoon ja maisemaan puustoa ja avokallioita säästäen. Pihojen materiaalivalinnat, kansipihalle soveltuvat kasvilajit, esteettömät kulku- ja oleskelualueet sekä laadukas valaistussuunnittelu lisäävät piha-alueen viihtyvyyttä ja käytettävyyttä. 

Kaikkien pihojen pihasuunnittelussa hyödynnettiin tietomallinnusta, joka mahdollisti pihan korkeuserojen ja piharakenteiden tarkastelun 3D-mallina.

  • Tilaaja:
    EKE Rakennus Oy
  • Toteutusajankohta:
    2021-2023
  • Sijainti:
    Espoo

Asiakkaalle tarjottuja palveluita