Osallistuimme SafeCOP-yhteistyöhankkeeseen, jossa tavoitteena oli parantaa turvallisuuskriittisten palveluiden toimintavarmuutta kyberturvallisuuden keinoin. Päätehtävämme projektissa liittyi vuorovaikutteisten tiesääasemien toiminnallisuuksien kehittämiseen sekä havaintotietojen keruujärjestelmän toteuttamiseen.

Projektissa kehitettiin myös Louhi-palveluamme ja erityisesti sen mobiilikäyttöä. Louhi-sovelluksilla kerätään havaintoihin perustuvaa tietoa olosuhteista ja tapahtumista tie- ja katuverkolla.

”Kehitämme Sitowisen Louhi-teknologiaa siten, että se voidaan jatkossa integroida automaattisiin tie- ja säätiedonkeruun ratkaisuihin. Testaamme myös tällaisten palveluiden globaalia kyberturvallisuutta parantavaa toimintamallia”, kertoo johtava konsultti Pekka Eloranta.

SafeCOP-yhteistyöhankkeessa oli mukana yrityksiä ja tutkimuslaitoksia Pohjoismaista sekä Italiasta ja Portugalista. Suomesta mukana olivat Sitowisen lisäksi Ilmatieteen laitos ja Alten Finland.

 • Tilaaja:
  Business Finland
 • Toteutusajankohta:
  2016-2019
 • Kuvaus:
  Kansainvälinen hanke liikenteen kyberturvallisuuden parantamiseksi
 • Sijainti:
  Valtakunnallinen