Louhi on Sitowisen edistyksellinen paikkatietoalusta, joka kokoaa liiketoiminnan datan yhteen paikkaan ja liittää sen saumattomasti muihin haluttuihin tietolähteisiin. Louhi tarjoaa työkalut myös tietojen hakuun, raportointiin ja ylläpitoon, ja sen kautta data on saatavilla sekä toimistolla että maastossa.

Louhessa sisältöä voidaan esittää havainnollisen karttakäyttöliittymän lisäksi kohderaportteina, taulukkoina tai dashboard-näkymissä. Louhen etuja ovat hyvä käytettävyys, mukautuvuus erilaisiin käyttöympäristöihin sekä integroitavuus. Louhi tarjoaa myös standardien mukaiset rajapinnat tietojen siirtämiseksi muiden järjestelmien kanssa.

Louhella ratkaistavia moninaisia tarpeita ovat esimerkiksi infrahankkeen etenemisen seuranta, matkapuhelinverkon häiriökartta asiakaspalvelun käyttöön, sähkönsiirron runkoverkon esisuunnittelu tai luontoretkikohteen polttopuuhuolto.
 

Paikkatieto on tietoa, jolle voidaan osoittaa kartalta tietty sijainti tai alue.

Lue lisää paikkatiedosta

Paikkatieto tarjoaa ainutlaatuisia menetelmiä kerätä, varastoida, analysoida, ymmärtää ja viestiä sijainnista riippuvaisia ilmiöitä.