Tiesuunnitelman mukaisesti E18 Turun kehätietä parannetaan nykyisellä paikallaan 2+2-kaistaiseksi eritasoliittymin varustetuksi päätieksi. Raision keskustan kohdalle tehdään noin 450 metrin pituinen betonirakenteinen Raision maantietunneli. Kehätien ja valtatien 8 eritasoliittymä parannetaan kolmikerroksiseksi kiertoeritasoliittymäksi. Lisäksi tehdään laajat katu- sekä jalankulku- ja pyöräilyväylien järjestelyt sekä meluntorjuntaa.  

Järjestelyt mahdollistavat Raision keskustan kehittämisen asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja keskustaan muodostuu laaja kävelykeskusta-alue, joka tukee joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn kehittämistä. Hanke tukee koko Turun kaupunkiseudun kehittämistä ja erityisesti elinkeinoelämän kuljetusten taloudellisuutta.

Tie- ja katusuunnittelua tehdään tiiviissä yhteistyössä Raision kaupungin asemakaavoituksen kanssa avoimesti ja vuorovaikutteisesti. Vuoropuhelun kohderyhmänä ovat Raision asukkaat, keskustan yrittäjät ja sekä kaikki asiasta kiinnostuneet tienkäyttäjät. Vuorovaikutuksen kanavina ovat käytössä tavanomaisten www-sivujen lisäksi mm. karttapalautejärjestelmä sekä Facebook-sivut.

 • Tilaaja:
  Varsinais-Suomen ELY-keskus
 • Toteutusajankohta:
  2017-2020
 • Kuvaus:
  Turun kehätien parantaminen Raision kohdalla.
 • Sijainti:
  Raisio