Rälssipuisto ja Annefredinpuisto sijaitsevat Aviapoliksen alueella Vantaalla, Helsinki-Vantaan lentokentän eteläpuolella. Aviapolis on yksi pääkaupunkiseudun nopeimmin kasvavista kaupunginosista. Puistoilla on keskeinen rooli kehittyvän kaupunginosan viherrakenteessa.

Puistojen suunnittelun keskeinen lähtökohta on ollut hulevesien luonnonmukainen hallinta ja hulevesien näkyminen ja kaupunkikuvassa yleensä positiivisena elementtinä. Kolmannen sukupolven hulevesiratkaisuna suunnittelussa otetaan huomioon sadevesien laadullisen ja määrällisen hallinnan lisäksi vuorovaikutus ja tiedon jakaminen ihmisille kaikista huleveteen liittyvistä asioista. Lisäksi puistot on suunniteltu monikäyttöisiksi ja ekologisesti monipuolisiksi viheralueiksi niin alueen asukkaille kuin eläimistölle ja kasvillisuudellekin.

 • Tilaaja:
  Vantaan kaupunki
 • Toteutusajankohta:
  2019
 • Kuvaus:
  Rälssipuiston ja Annefredinpuiston suunnittelu
 • Sijainti:
  Aviapolis, Vantaa
 • Pinta-ala:
  1 ha + 2,5 ha

Puistojen suunnittelussa on varauduttu ilmastonmuutokseen suunnittelemalla huleveden viivytysrakenteita, sillä sadetapahtumien ennustetaan kasvavan ja sateiden yleensä lisääntyvän tulevaisuudessa. Luonnollisia tapoja sadeveden hallitsemiseksi ovat veden viivyttäminen, selkeyttäminen ja biosuodatus ennen purkua alapuoliseen pienvesistöön, koska tavoitteena on parantaa veden laatua ja tasata virtausta. Annefredpuistossa on myös pelikenttä ja rullalautapaikka, joita voidaan käyttää normaalisti poutasäällä, mutta suurilla sateilla ne ovat osa viivytystilavuutta, josta hulevesi puretaan hitaasti eteenpäin.

Kummassakin puistossa on vuorovaikutteisia ympäristötaiteen teoksia, joissa hyödynnetään vettä näkyvänä, positiivisena ympäristöelementtinä eri tavoin. Valaistusratkaisuilla luodaan tunnelmaa korostaen vesiaiheita ja lisäksi huleveden korkeusvaihteluita seurataan jatkuvasti ja niistä tiedotetaan asukkaita.

Toimeksiantoon sisältyi maisemasuunnittelun lisäksi, kuivatus- ja tasaussuunnittelu, hulevesien hallinta, pohjarakennustekninen suunnittelu, valaistuksen arkkitehtuuri, kaupunkitaiteen sovittaminen maisemaan ja vuorovaikutus.