Miksi valita Sitowise

Tekijänä aina pätevä ammattilainen
Tuhansissa kohteissa hankittu kokemus
Ratkaisut kaikkiin kiinteistöjen kuntoa ja korjausta koskeviin kysymyksiin
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Kuntotutkimuksilla pintaa syvemmälle

Tutkimme luotettavasti kaikkien kiinteistösi rakennusosien tai järjestelmien kunnon. Suoritamme esimerkiksi julkisivun, parvekkeiden, ikkunoiden, vesikaton, pihakannen, alapohjan, kuivatusrakenteiden, salaojien, putkistojen, lämpö- ja vesijärjestelmien ja ilmanvaihdon kuntotutkimukset. Teemme myös asbesti- ja haitta-ainekartoitukset, kosteuskartoitukset sekä tiiveystarkastelut ja -mittaukset.

Tarve kuntotutkimuksen tekemiseen voi syntyä missä vaiheessa kiinteistön elinkaarta tahansa, tai vaikka kesken käynnissä olevan hankkeen.

Tarjoamme asiakkaillemme ammattitaitoisen ja pätevän henkilöstön laatimia kuntotutkimuksia kiinteistön kunnon selvittämiseen pintaakin syvemmältä. Kuntotutkimuksiimme kuuluu tutkittavasta kohteesta riippuen rakenneavauksia, näytteenottoa ja mittauksia.

Kuntotutkimus on tiedon hankintaa

Kuntotutkimusten avulla hankittua tietoa hyödynnetään yleisimmin kunnossapidon pohjatietona. Tietoa voidaan kuitenkin käyttää myös päätöksenteossa, taloudellisten arviointien pohjana sekä kiinteistön omistamiseen liittyvien strategioiden laadinnassa.

Kuntotutkimuksemme antaa perustellun, huolelliseen selvitykseen pohjaavan kuvan tutkitun rakennusosan tai järjestelmän kunnosta ja elinkaaren vaiheesta. Kuntotutkimuksen avulla siis määritetään korjaustarve.

Laadimme kuntotutkimuksemme laatuohjattua työprosessiamme seuraten luotettavasti samanlaisina ympäri maan.

Kuntotutkimuksemme antaa perustellun kuvan tutkitun rakennusosan kunnosta ja elinkaaren vaiheesta. 

Kuntotutkimuksen avulla korjataan oikeaan aikaan

Kiinteistön korjauspäätösten pohjana tulee aina olla rakennusosan kunnon ja korjaustarpeen määrittäminen riittävällä tarkkuudella, jotta korjaus voidaan ajoittaa, sen kustannukset arvioida ja korjaussuunnittelu mitoittaa ja kohdentaa oikein.

Ajantasaisella tiedolla rakenteiden kunnosta vältyt yllättäviltä korjausinvestoinneilta, ja kiinteistösi pitkän tähtäimen suunnitelmiin (PTS) sijoitettavat korjaushankkeet pystytään aikatauluttamaan yhdessä tarkempien kustannusarvioiden kanssa.

Ammattilaistemme laatiman, selkeän ja kuntotutkimusraportin avulla kiinteistön omistajan on helppo päättää tulevista hankkeista ja viedä niitä eteenpäin. Kuntotutkimusraportti on keskeinen lähtötieto korjaushankkeen suunnittelussa. Sen avulla suunnittelija määrittelee tarkan korjaustavan ja laajuuden todettua korjaustarvetta vastaavaksi.

Tutustu tarkemmin kuntotutkimuspalveluihimme

Palveluvalikoimaamme kuuluu monia erilaisia kuntotutkimuksia. Usein ne ovat osa isompaa hanketta, mutta teemme niitä myös yksittäisiin tarpeisiin ilman suurempaa kokonaisuutta.

asbesti- ja haitta-ainetutkimukset

Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset

Asbesti- ja haitta-ainetutkimusten tavoitteena on selvittää rakennusten sisältämät haitalliset ja vaaralliset aineet. Teemme tutkimukset turvallisesti ja ammattitaidolla.
märkätila

Märkätilojen kuntokartoitus

Märkätilakartoitus helpottaa kiinteistön märkätilojen kunnossapidon suunnittelua. Tuotamme tarkan raportin, jonka perusteella korjausten aikataulu ja laajuus on helppo määritellä.
Miehet tutkivat lattian kosteutta.

Sisäilma- ja kosteustekniset tutkimukset

Olemme alan kärkeä sisäilmaongelmien selvittämisessä. Keskeistä niiden ratkaisemisessa on se, ettei pelkästään sisäilmaa tutkimalla löydetä ongelman aiheuttajaa. Ilman erilaisilla mittauksilla voidaan saada viitteitä aiheuttajasta, mutta lopulta tutkimukset on kohdennettava rakenteisiin sekä ilmanvaihtoon.
Ilmakuva tiheään asutusta alueesta.

Väestönsuojan tarkastukset ja tiiveyskokeet

Väestönsuoja tulee tarkastaa säännöllisin väliajoin, jotta se on varmasti toimintakunnossa vaaran uhatessa. Teemme luotettavasti väestönsuojien tarkastukset ja tiiveyskokeet.
Rakennuksen julkisivu talvella.

Rakennusten lämpökuvaukset

Lämpökamerakuvauksella voimme tutkia rakennuksen lämpöteknistä toimivuutta tai ilmavuotoreittejä. Voimme tehdä kuvaukset myös kuntotutkimuksen yhteydessä tai laadusvarmistuksena.
Mies poraa rakennuksen julkisivua.

Rakenteiden kuntotutkimukset

Rakenteiden kuntotutkimuksella määritämme talon rakenneosien kunnon. Kuntotutkimuksen voimme tehdä likimain mille tahansa rakennuksen osalle erikseen, yhdistellä tutkimukseen useita osia tarpeen mukaan, tai voimme myös tutkia kaikki rakennusosat kerralla.
Talotekniikkaa kellarissa.

Talotekniikan kuntotutkimukset

Teemme ammattitaidolla rakennusten lämmitys-, vesi- ja viemäri- sekä ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimukset. Tavallisimpia talotekniikan kuntotutkimuksia ovat vesi- ja viemärijärjestelmien kuntotutkimukset putkiremontin hankesuunnittelun tueksi sekä ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimukset sisäilman ongelmien ratkaisuun.