Kestäviin hankkeisiin arviointijärjestelmillä - Sitowisellä sertifioidut asiantuntijat

Suomessa on käytössä erilaisia kansainvälisiä arviointijärjestelmiä, joilla selvitetään hankkeiden vastuullisuutta. Järjestelmissä huomioidaan taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristön näkökulmat.

Kun hanke käy läpi standardoidun arviointimenettelyn, voidaan olla varmoja siitä, että kestävän kehityksen näkökulmat on huomioitu suunnittelussa ja ne toteutuvat myös rakennusvaiheessa ja käyttöönoton jälkeen. Sitowisellä on arviointijärjestelmien sertifioituja asiantuntijoita.

Infrahankkeiden työkaluna CEEQUAL

CEEQUAL on kansainvälinen vastuullisuuden arviointi- ja pisteytysjärjestelmä, jota sovelletaan infrahankkeissa. Sen avulla etsitään infrahankkeille paras mahdollinen toteutustapa huomioiden taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristön näkökulmat. Menetelmää voidaan soveltaa niin suunnittelussa, urakoinnissa kuin asiakkaan toiminnassakin.

Rakennusten ympäristöluokitus BREEAM-järjestelmällä

Rakennusten ympäristöluokituksessa käytetään BREEAM-järjestelmää.

Aluekehityshankkeiden BREEAM Communities -työkalu

Laajoille aluekehityshankkeille soveltuu BREEAM Communities -vastuullisuustyökalu.