Miksi valita Sitowise

Pitkä kokemus erityisvaativien kohteiden savunpoiston suunnittelusta
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Suunnittelemme koneellisia ja painovoimaisia savunpoistojärjestelmiä

Rakennuksen savunpoistojärjestelmä on yksinkertaisimmillaan yksi tai useampi avautuva savunpoistoluukku, joka toimii sähköisesti tai mekaanisesti. Jos rakennuksella on käyttöä, joka vaatii henkilöturvallisuuden takia savunpoistoa, järjestelmän on toimittava automaattisesti. Esimerkiksi maantietunneleissa, kauppakeskuksissa, teollisuuslaitoksissa ja logistiikkatiloissa savunpoisto suunnitellaan toimimaan koneellisesti suuntapaine- ja savunpoistopuhaltimilla.

Savunpoiston suunnittelussa huomioidaan rakennuksen erityisvaatimukset

Meillä on pitkä kokemus erityisvaativien kohteiden savunpoiston suunnittelusta, muun muassa sairaaloissa ja monikäyttöisissä hybridirakennuksissa. Olennaista on, että savunpoisto käynnistyy vain silloin, kun sille on oikeasti tarvetta. Näin tahattomasti auki jäävät savunpoistoluukut eivät pääse aiheuttamaan haittoja rakenteille tai sisäilmalle. Rakennushistoriallisesti arvokkaissa kohteissa kiinnitämme huomiota myös savunpoistojärjestelmän ulkonäköön. Järjestelmä asennetaan piiloon katseilta, mutta helposti pelastushenkilökunnan saataville.

Savunpoiston suunnitteluohjeita sovelletaan kohde- ja kuntakohtaisesti

Savunpoiston suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin rakennuslupaprosessin aikana. Laadimme savunpoistosuunnitelmat joko osana laajempaa paloteknistä suunnittelua tai erillisenä suunnittelutehtävänä. Voimme myös kartoittaa olemassa olevien savunpoistojärjestelmien nykykunnon. Savunpoistoon on olemassa useita ratkaisuvaihtoehtoja, ja siksi suunnittelijoilta vaaditaan vankkaa kokemusta käytännön kohteista sekä kykyä soveltaa ohjeita kohde- ja paikkakuntakohtaisesti.

Kokonaisvaltaista savunpoistosuunnittelua ylläpitoon asti

Savunpoistosuunnitelma tarkentuu muun suunnittelun edetessä, ja usein yhteistyömme asiakkaan kanssa jatkuu aina käyttöönottoon asti. Voimme osallistua esimerkiksi savunpoistojärjestelmän lopputestaukseen sekä huolto- ja ylläpitosuunnitelmien laadintaan. Koska savunpoisto toimii pääasiassa jälkituuletuslaitteistona, voimme ohjeistaa myös pelastushenkilökuntaa järjestelmän oikeassa käytössä. Se minimoi kiinteistölle aiheutuvat savuvahingot ja varmistaa järjestelmän tehokkaan käytön tositilanteessa.

LVI- ja sähkötekniikka huomioidaan osana savunpoistosuunnittelua

Savunpoistojärjestelmät toimivat aina rakennuksen muun talotekniikan osana. Siksi suunnittelemme savunpoistojärjestelmät sopimaan saumattomasti yhteen kohteen LVI- ja sähköjärjestelmien sekä rakennusautomaation kanssa. Voimme sisällyttää savunpoistosuunnitelmaan kaikki tarvittavat LVI- ja sähkötekniikan yksityiskohdat, kuten savunpoiston imupisteet ja puhaltimien sijainnin. Usein olemme mukana myös rakennusautomaation toimintakaavioiden laadinnassa, savunpoistopuhaltimien IV-teknisessä mitoituksessa ja paineistusjärjestelmien suunnittelussa.

Image
ikoni dig in to

Savunpoiston suunnittelupalvelut

  • Savunpoistojärjestelmän nykytilakartoitus
  • Savunpoistojärjestelmän suunnittelu ja mitoitus
  • Savunpoistojärjestelmään liittyvä LVI-, sähkö- ja rakennusautomaatiosuunnittelu
  • Rakennusautomaation toimintakaaviot
  • Paineistusjärjestelmien suunnittelu
  • Savunpoistopuhaltimien IV-tekninen mitoitus
  • Savunpoistojärjestelmän lopputestaus
  • Savunpoistojärjestelmän huolto- ja ylläpitosuunnitelmat
  • Pelastushenkilökunnan ohjeistus.