Miksi valita Sitowise

Kosteudenhallintakoordinaattori-palvelut kaikenkokoisiin uudis- ja korjaushankkeisiin
Monialaiset ja pätevät huippuasiantuntijat
Kosteudenhallintaa koko rakennusprosessin ajalle
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Kosteudenhallintaa rakennushankkeen kaikkiin vaiheisiin

Huolehdimme kosteudenhallinnasta asiakkaan tarpeiden mukaan aina hankesuunnittelusta urakan kilpailutukseen ja toteutukseen sekä rakennuksen käyttöönottoon asti. Toteutamme kosteudenhallinkoordinaattorin palvelut kaikissa uudis- ja korjausrakennushankkeissa Kuivaketju10- tai vastaavan toimintamallin mukaisesti.

Ohjausta ja valvontaa

Kosteudenhallintakoordinaattori on tärkeää ottaa mukaan rakennushankkeeseen alusta lähtien. Suunnittelussa ja rakentamisessa kosteusriskien ennakoinnilla ja järjestelmällisellä huomioon ottamisella varmistetaan rakennuksen kosteustekninen toimivuus. Suunnittelijoiden on osoitettava tilaajalle ja kosteudenhallintakoordinaattorille, että he ovat huomioineet suunnitelmissaan Kuivaketju10-kosteusriskilistan ja todentamisohjeen.  

Kuivaketju10

Kuivaketju10 on kosteudenhallinnan toimintamalli, joka kattaa koko rakennusprosessin ja tarjoaa konkreettiset kosteudenhallinnan menettelytavat rakennushankkeen kaikille osapuolille. Kosteuskoordinaattorilla on olennainen rooli Kuivaketju10:n onnistumisessa. Kosteuskoordinaattorimme tehtävänä varmistaa, että jokainen rakennushankkeelle ominainen kosteusriski ja sen torjuminen tulee todennetuksi. 

Kosteudenhallintakoordinaattorin vaatimus perustuu Ympäristöministeriön asetukseen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta.  Rakennusluvan varaisessa hankkeessa kosteudenhallintaselvitykseen on nimettävä kosteudenhallinnasta vastaava henkilö. Vaatimus koskee uudisrakentamista, rakennuksen laajennusta, kerrosalaan laskettavan tilan lisäämistä, korjaus- ja muutostyötä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta. 

Kosteudenhallintakoordinaattori osallistuu rakennushankkeen suunnittelu- ja työmaakokouksiin, tarkistaa suunnittelijoiden laatiman kosteudenhallinnan riskilistat ja -todentamisohjeet ja urakoitsijoiden kosteudenhallintasuunnitelman sekä suorittaa kosteudenhallinnan tarkastuskierroksia työmaalla rakennusvaiheen ja sääolosuhteiden mukaisesti. 

Kosteudenhallintakoordinaattorimme huolehtivat kokemuksella ja ammattitaidolla kosteusriskien hallinnasta rakennusprosessin kaikissa vaiheissa suunnittelusta rakennuksen käyttöönottoon. Tuloksena on kokonaisvaltaisesti terve ja pitkäikäinen rakennus.

Kosteudenhallintakoordinaattorimme huolehtivat muun muassa seuraavista tehtävistä:

  • kosteudenhallintaselvitykset rakennuslupavaiheessa 
  • kosteudenhallintaselvitykset urakan kilpailutusasiakirjoihin 
  • hankkeen osapuolten perehdyttämisen kosteudenhallinnan periaatteisiin 
  • urakoitsijan kosteudenhallintasuunnitelman tarkastamisen 
  • työmaan kosteudenhallinnan toteutumisen valvonnan ja raportoinnin 
  • rakenteiden mittaustoimenpiteiden toteutumisen varmistamisen ja seurannan 
  • huoltokirjaosuuden laatimisen käyttöönottoa varten.