Miksi valita Sitowise

40 vuoden ja tuhansien kohteiden kokemus
Yli 200 rakennesuunnittelun asiantuntijaa
Mittavat referenssit myös erikoiskohteista
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Toimimme Sitowisessä maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittaman erityismenettelyn mukaisena kolmannen osapuolen tarkastajana. Tarkastamme tehtyjä rakennesuunnitelmia tilaajien pyynnöstä etukäteen lain tarkoittaman menettelyn mukaisesti.

Ulkopuolinen tarkastus varmistaa hankkeesi laadun

Suunnitelmien ulkopuolinen tarkastus on tapa varmistua suunnitelmien sisällöstä ja laadusta. Ulkopuolisessa tarkastuksessa tarkistetaan lähtötietojen oikeellisuutta, tehdään vertailulaskelmia ja käydään läpi suunnitelmia.

Yleensä ulkopuolisen tarkastuksen suorittaa henkilö, jolla on pitkä kokemus vastaavien hankkeiden suunnittelusta.

Sitowise on rakennesuunnittelun johtavia asiantuntijoita Suomessa. Pätevyytemme kattavat betoni-, teräs- ja liittorakenteet, ja toimimme vaativimmissakin kohteissa.

Ulkopuolinen tarkastus on vuoropuhelua osapuolten välillä

Parhaimmillaan ulkopuolinen tarkastus on vuoropuhelua suunnittelijan ja tarkastajan välillä. Joskus myös tilaaja osallistuu itsekin vuoropuheluun ymmärtääkseen tehtyjä suunnitteluratkaisuja paremmin.

Ulkopuolinen tarkastaja laatii aina tarkastamistaan suunnitelmista raportin jolla voidaan todentaa tarkastus tehdyksi.

Sitowise on rakennesuunnittelun johtavia asiantuntijoita Suomessa. Toteutamme rakenneanalyysejä, kolmannen osapuolen tarkastuksia ja konsultaatiotehtäviä talo- ja teollisuuskohteisiin. Pätevyytemme kattavat betoni-, teräs- ja liittorakenteet vaativimmissakin kohteissa.

Teemme tiivistä yhteistyötä rakennuttajan ja suunnittelijoiden kanssa. Vuoropuhelu hyödyntää kaikkia osapuolia.

Teemme tiivistä yhteistyötä rakennuttajan ja suunnittelijoiden kanssa. Analysoimme ja tarkastamme rakennemalleja, -laskelmia ja –suunnitelmia sekä määrittelemme tarkastuksen laajuuden, tavan ja yhteistoiminnan menettelyt tapauskohtaisesti. Kolmannen osapuolen tarkastukset liittyvät uudiskohteisiin, joissa varsinainen rakennesuunnittelu on käynnistymässä tai käynnissä. Avullamme saat hoidettua myös valmiiden rakenteiden analyysejä, kapasiteettilaskelmia ja kuntoarvioita.

Käytämme tarkastustyössä alan kehittyneimpiä laskentatyökaluja. Tarjoamme kolmannen osapuolen tarkastuksia kaikkiin vaativiin talonrakennuskohteisiin, kuten asun­to­tuo­tan­to­koh­teisiin, korkeisiin tornitaloihin, lii­ke- ja toi­mis­to­ti­loihin sekä jul­ki­siin ra­ken­nuk­siin, teol­li­suus­ra­ken­ta­mi­seen, sa­ta­ma­ra­ken­ta­mi­seen ja voi­ma­lai­tos­ra­ken­ta­mi­seen.

Rakenteiden kuntoarviot ja analyysit

Tarjoamme myös ole­mas­sa ole­vien ra­ken­nusten ja rakenteiden sekä li­sä­ra­ken­ta­mi­seen ja laa­jen­nuk­siin liit­ty­viä ra­ken­nea­na­lyy­sejä ja lausuntoja.