Miksi valita Sitowise

FISE-pätevyys
Laaja kokemus erityyppisistä kohteista
Hyödynnämme virtuaalisia työkaluja
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Toiminnallinen palomitoitus antaa turvaa poikkeuksellisissa tilaratkaisuissa

Toiminnallinen palomitoitus on vaihtoehtoinen toteutustapa varmistaa rakennuksen paloturvallisuus. Toiminnallista palomitoitusta tarvitaan kohteissa, joissa ei jostain syystä voida noudattaa ympäristöministeriön paloturvallisuusasetusta (848/2017) ja sen määrittelemiä paloluokkia. Toisin kuin paloteknisessä suunnittelussa, toiminnallisessa palomitoituksessa kohteen paloturvallisuus varmistetaan vaativalla laskennalla ja simuloinnilla.

Toiminnallinen palomitoitus toteutetaan ennen rakennuslupaprosessia

Toiminnallinen palomitoitus tuottaa eniten hyötyjä, kun sen toteutukseen varataan riittävästi aikaa ennen rakennuslupaprosessia. Mitoitus kestää joitakin kuukausia, koska simulointi, tarkka tietokonelaskenta sekä tulosten arviointi ja tulkinta vievät aikaa.

Kun liikkeellä ollaan ajoissa, toteutusratkaisuihin pystytään yhä vaikuttamaan. Samalla kohteen paloturvallisuudessa pystytään huomioimaan kaikki ne palotilanteet, joita rakennuksessa tulee todennäköisesti vastaan sen elinkaaren aikana. Toiminnallisessa palomitoituksessa pyritäänkin aina löytämään hankkeeseen parhaiten soveltuvat ratkaisut. Lisäksi mitoitus sisältää suosituksia rakennuksen kokonaisturvallisuuden parantamiseksi.

Palomitoituksen täytyy olla taloudellisesti kannattava ratkaisu

Arvioimme jokaisessa kohteessa aivan ensimmäiseksi, onko toiminnallinen palomitoitus kokonaistaloudellisesti järkevä vaihtoehto vai toteutuuko asiakkaan etu paremmin jollakin muulla tavalla. Ennen simuloinnin aloitusta käymme asiakkaan kanssa läpi palomitoituksen kohdekohtaiset reunaehdot, jotta simulointi kattaa varmasti juuri oikeat asiat. Huomioon otetaan muun muassa savukaasujen leviämisreitit, rakenteisiin kohdistuvat lämpötilat ja poistumisturvallisuus.

Toiminnallinen palomitoitus tukee rakennuksen muuntojoustavuutta

Tyypillisesti toiminnallista palomitoitusta tarvitaan peruskorjaus- ja tilamuutoskohteissa, joissa suurennetaan esimerkiksi palo-osastoja tai käytetään muuten taulukkomitoituksesta poikkeavia ratkaisuja. Toiminnallinen palomitoitus varmistaa, että hybridirakennukset, kauppakeskukset ja liikuntahallit ovat sekä muuntojoustavia että paloturvallisia. Esimerkiksi pelikenttien kokoa voidaan suurentaa turvallisesti, kun kohteen palotekniikka on toiminnallisesti mitoitettu.

Kolmas osapuoli tarkastaa palomitoituksen lähtötietoasiakirjan

Toiminnallisesta palomitoituksesta luodaan aina virallinen lähtötietoasiakirja, josta käyvät ilmi rakennuksen eri osat, tilojen käyttötavat ja riskit. Kun lähtötietoasiakirja on valmis, se esitellään ulkopuoliselle tarkastajalle. Toteutamme näitä tarkastuksia myös itse muiden toteuttamille lähtötietoasiakirjoille. Vasta kolmannen osapuolen tarkastuksen jälkeen toiminnallisessa palomitoituksessa edetään riskitilanteiden simulointiin.

Toiminnallinen palomitoitus on poikkeuksellisen vaativaa suunnittelua

Toiminnallinen palomitoitus määritellään poikkeuksellisen vaativaksi suunnittelutehtäväksi. Sitowisen paloturvallisuussuunnittelijoilla on vaadittavat FISE-pätevyydet ja laaja kokemus erityyppisistä kohteista. Kokonaisvaltaista osaamista tarvitaan muun muassa eri simulointiohjelmista ja paloteknisistä järjestelmistä. Mitoitamme palotekniikan tarkoituksenmukaiseksi ja turvalliseksi niin käyttäjien kuin pelastushenkilökunnan kannalta.

Palomitoitusraportin esittelyssä hyödynnetään virtuaalisia työkaluja

Laadimme toiminnallisesta palomitoituksesta kattavan raportin, joka esitellään sekä asiakkaalle että viranomaisille. Hyödynnämme raportin esittelyssä virtuaalisia työkaluja, kuten etäkokouksia, ja käymme tulokset läpi havainnollisesti kuvien ja videoiden avulla. Raportin myös tarkastaa aina kolmas osapuoli. Sen jälkeen raportti liitetään osaksi rakennuslupahakemusta ja kohteen paloteknistä suunnitelmaa.