Miksi valita Sitowise

Kokonaisvaltaista palvelua suunnittelusta tarkastukseen
Korjaus- ja uudiskohteiden palokatkosuunnittelua
FISE-pätevyys
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Palokatko täydentävät rakennusten palo-osatointien toteutumisen, ja siksi palokatkojen suunnittelua tarvitaan kaikenlaisissa kohteissa. Peruskorjauskohteissa arvioimme palokatkojen katselmoinneilla ja kohdekäynneillä, miten hyvin olemassa olevat rakenteet täyttävät paloturvallisuusvaatimukset. Uudiskohteissa palokatkot suunnitellaan mielellään muun toteutussuunnittelun yhteydessä, näin muutkin erityissuunnittelijat voivat ottaa huomioon omissa suunnitelmissaan palokatkossuunnitelmissa esitettävät erityisvaatimukset. Näin rakennussuunnittelijalle jää riittävästi aikaa varmistaa palokatkojen tilavaraukset.

Palokatkojen suunnittelussa noudatetaan alan suosituksia

Jos palokatkot suunnitellaan väärin tai jätetään kokonaan tekemättä, tulipalo voi päästä leviämään rakennuksessa hallitsemattomasti. Noudatamme palokatkojen suunnittelussa Rakennusinsinööriliiton ohjeistusta, jota olemme olleet mukana kehittämässä. Kaikilla palokatkosuunnittelijoillamme on myös FISE-pätevyys, paloteknisen suunnittelijan koulutus ja pitkä kokemus alalta.

Vaativien kohteiden palokatkosuunnittelua

Asiakkaamme luottavat palokatkosuunnittelijoidemme asiantuntemukseen paloturvallisuuden kannalta vaativimmissakin kohteissa. Erityisen tärkeää kokemus on monimuotoisissa muutossuunnitteluhankkeissa. Hallitsemme myös olosuhteiltaan poikkeuksellisten tilojen, kuten pakkasvarastojen ja rakennushistoriallisten arvokohteiden kohteiden?, erityisvaatimukset. Hyödynnämme palokatkojen suunnittelussa laaja-alaista osaamista palotekniikan lisäksi rakennusfysiikasta sekä LVI- ja sähkötekniikasta.

Kokonaisvaltaista palvelua suunnittelusta tarkastukseen

Autamme asiakkaitamme kaikissa palokatkoihin liittyvissä asioissa. Olemme riippumattomia tuotetoimittajista, joten pystymme etsimään kohteeseen parhaiten sopivat palokatkotuotteet. Suunnittelun lähtökohtana ovatkin aina rakennuttajan tarpeet ja kustannustehokkuus. Lisäksi voimme tarkastaa muiden suunnittelijoiden tekemät palokatkosuunnitelmat. Suurimmat hyödyt saavutetaan, kun Sitowisen asiantuntijat vastaavat myös kohteen paloteknisestä suunnittelusta. Silloin esimerkiksi kohdetiedot tarvitsee kerätä vain kerran.

Mistä tunnistaa laadukkaan palokatkosuunnitelman?

Varmistamme, että kohteeseen valitaan kustannustehokkaat palokatkotuotteet, jotka palvelevat rakennuksen loppukäyttäjiä parhaiten. Kiinnitämme huomiota suunnitteludokumenttien detaljeihin ja suunnittelemme palokatkot aina kohteessa oikeasti käytetyillä rakennetyypeillä. 

Toimivat palokatkot varmistetaan yhteistyöllä

Laadukas palokatkosuunnittelu ei yksin riitä, ja siksi olemme kehittäneet yhteistyötapoja, joilla varmistamme palokatkojen toteutuksen suunnitelmien mukaan. Yhteistyö suunnitteluryhmän, rakennuttajan ja urakoitsijan kanssa jatkuu myös suunnittelun jälkeen, ja käymme työnjohdon kanssa yhdessä läpi, mihin palokatkot tehdään, miten ja missä vaiheessa. Laatua voidaan seurata myös malliasennuskatselmuksilla.

Image
ikoni dig in to

Palokatkojen suunnitteluun liittyvät palvelut

  • Palokatkojen katselmukset kohteessa
  • Palotekninen kokonaissuunnittelu
  • Palokatkosuunnitelmien kolmannen osapuolen tarkastus
  • Palokatkotuotteiden hankinnat
  • Urakoitsija yhteistyö