Miksi valita Sitowise

Akkreditoitu biopolttoaineiden kosteusmäärityslaboratorio
Tuhansia otettuja näytteitä vuosittain
Lähes 20 vuoden kokemus
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Biolämmön tuotannossa poltettavan biomassan kosteusmääritys on olennainen analyysi lämmöntuottajalle. Biopolttoaineen kosteuden ja lämpöarvon perusteella pystyt maksamaan polttoaineen toimittajalle aina käyvän hinnan. Kosteusmääritys on myös välttämätön edellytys lämpölaitoksen päästöjen seurannalle. 

Tärkeää tietoa biopolttoaineestasi luotettavasti ja vaivattomasti

Puuhake, turve ja muut eloperäiset polttoaineet ovat tärkeitä energianlähteitä Suomen lämpölaitoksissa. Sitowise määrittää luotettavasti lämpölaitoksellesi tilattujen kiinteiden biopolttoaineiden sekä turpeen kosteuspitoisuuden. Tulosten avulla seuraat ostamasi polttoaineen laatua ja siitä saamaasi hyötyä, ja voit myös vertailla eri polttoainevaihtoehtojen kannattavuutta. Kosteustietoa tarvitaan lisäksi muiden polttoaineanalyysien tulosten ja edelleen lämpölaitoksesi päästöjen laskentaan valvoessasi, että lämpövoimalan päästöoikeudet ovat riittävät.

Biopolttoaineen kosteusmääritys on edellytys lämpölaitoksen päästöjen seurannalle. Me hoidamme myös jatkuvat seurannat.

Toteutamme kosteusanalyyseja sekä yksittäisinä toimeksiantoina että pidemmän ajan seurantoina. Halutessasi tallennamme kosteusmääritysten tulokset seurantajärjestelmääsi ja keräämme yksittäisistä näytteistä kokoomanäytteet esimerkiksi kuukausittain. Kauttamme saat kätevästi myös muut polttoaineanalyysit, kuten lämpöarvon, tuhkapitoisuuden ja alkuaineanalyysit.

Finas-akkreditointi takaa laadukkaat tutkimukset

Akkreditoitu biopolttoaineiden kosteusmääritys

Sitowise Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T249, EN ISO/IEC 17025, ja suoritamme kosteusmääritykset voimassa olevan standardin SFS-EN ISO 18134-2:2017 mukaisesti.
Akkreditointi varmistaa, että tilaamasi analyysitulokset ovat laadukkaita ja luotettavia sekä täyttävät kansainvälisten standardien kriteerit. 

Palamattomien osuuden määritykset

Analysoimme myös palamattomien ainesten osuuden biolämpölaitosten tuhkanäytteistä voimassa olevan standardin SFS-EN ISO 18122:en mukaisesti. Pieni palamattomien ainesten osuus kertoo polttoprosessin ja polttoaineen hyödyntämisen tehokkuudesta. Jos suuri osa polttoaineesta jää palamatta, on syytä selvittää syy ja optimoida polttoprosessi. Tähän saat neuvoja kokeneilta päästö- ja prosessimittaajiltamme.