Miksi valita Sitowise

Seuraa hakkuita ja myrskytuhoja, ehkäise hyönteistuhojen leviäminen
Näe hiilinielut ja -lähteet kartalla ja seuraa hiilivarastojen kehitystä eri metsänhoitoskenaarioissa
Seuraa metsien luontoarvojen kehitystä monimuotoisuuskartan avulla
Paikanna liian tiheiden metsien metsänhoitotarpeet
Seuraa metsien tilaa objektiivisesti, nopeasti ja tarkasti uusimpien satelliittitietojen avulla. Näin voit reagoida ongelmiin nopeasti sekä suunnitella metsänkäyttöä älykkäästi.

Ilmastoriskit ovat kasvussa. Tämä on lisännyt painetta saada metsien tilasta helposti hyödynnettävää ja ajantasaista tietoa. Smart Analytics and Maps -aineistojen avulla voidaan huomoida metsien hiilitase ja monimuotoisuus jo metsäsuunnitelmaa tehtäessä. Lisäksi aineistojen avulla voidaan seurata tarkasti ja objektiivisesti metsänhoitotarpeita sekä metsätuhojen ja niiden riskien esiintymistä.

Nopea reagointi auttaa ehkäisemään tuhojen leviämistä. Tarkan tiedon avulla voidaan myös kohdentaa kalliit maastokäynnit alueille, joissa niitä todella tarvitaan.

Metsien hiilinielut ja monimuotoisuus huomioon metsäsuunnittelussa

Hiilidioksitiedot ja biodiversiteettikartat toimivat älykkäämmän metsäsuunnittelun työkaluina. Niitä hyödyntämällä voit huomioida jo suunnitteluvaiheessa metsän roolin ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Luonnon monimuotoisuuden ja hiilinielujen havainnollistaminen auttavat matkalla kohti ympäristön kestävyyttä koskevia tavoitteita, joita metsänkäytölle halutaan asettaa.

Smartlas-tuotteeseen kuuluu esimerkiksi metsien kasvua ja hiilitasetta kuvaava karttataso. Sen avulla näet helposti, mitkä metsät ovat hiililähteitä tai -nieluja ja kuinka hiilidioksidivarastot kehittyvät erilaisissa metsänhoitoskenaarioissa. Tarjoamme myös tilakohtaisia CO2-yhteenvetoraportteja metsien hiilivarastoista, hiilinieluista ja -lähteistä sekä hiilidioksidin päätymisestä pitkäaikaisiin puutuotteisiin. Kestävää metsänkäytön suunnittelua tukee lisäksi metsien monimuotoisuusindeksi, joka puolestaan kuvaa metsien luontoarvoja kartalla. 

Hyönteis- ja myrskytuhot kuriin ajantasaisen seurannan avulla - ja entäpä laittomat metsähakkuut?

Ilmastonmuutoksen myötä aiemmin Keski-Euroopassa paremmin viihtyneet tuholaiset kuten kaarnakuoriaiset ovat levittäneet elinaluettaan myös meille pohjoiseen. Sään ääri-ilmiöiden yleistyessä Suomessakin on aiempaa enemmän myrskyjä ja niiden myötä myrskytuhoja.

Oikea-aikainen reagointi mahdollistaa metsätuhojen rajaamisen mahdollisimman pienelle alueelle. Aineistoistamme havaitset heti kärsineet alueet ja voit kohdentaa maastotyön tarkasti oikeisiin kohteisiin. 

Satelliittiseuranta paljastaa hyönteis- ja myrskytuhojen lisäksi hakatut metsäalueet. Asiakkaamme Suomen metsäkeskus on jo vuodesta 2019 lähtien valvonut sen avulla laittomia metsähakkuita vertaamalla seurannan paljastamia hakkuukohteita tehtyihin metsänkäyttöilmoituksiin.

Älykkäät kartta-aineistot yhdestä palvelusta

Smartlas-palvelusta saat sekä avoimet, luvanvaraiset että tekoälyn avulla rikastetut paikkatietoaineistot käyttöösi rajapintana suoraan pilvestä. Aineistot ovat käytettävissä myös esimerkiksi Louhi- ja Foresta-tuotteissamme. 

Lisäksi tuotamme tilauksesta tilakohtaisia CO2-yhteenvetoraportteja metsien hiilivarastoista, -nieluista ja -lähteistä sekä hiilidioksidin päätymisestä pitkäaikaisiin puutuotteisiin. Tarjoamme myös yhteenvetoraportteja myrskyjen aiheuttamista tuhoista esimerkiksi tilakohtaisesti. 

kuvituskuva-metsa-sivulle-heli-nukki

Tarjoamamme aineistot (WMS/WMTS/WFS-rajapinnat)

Älykkäät aineistot

 • Metsähakkuiden ja myrskytuhojen seuranta
 • Metsien terveysriskien seuranta
 • Metsänhoitotarpeet liian tiheissä metsissä
 • Metsien kasvu ja hiilitase kartalla
 • Metsien monimuotoisuusindeksi

Perusainestot

 • Kiinteistörajat
 • Maakuntakaavat
 • Maanmittauslaitoksen perusaineistot
 • Digiroad
 • SYKE:n aineistot
 • GTK:n aineistot
 • Tilastokeskuksen aineistot
 • Museoviraston aineistot
 • Avoin rakennustieto (Digi- ja väestötietovirasto, kunnat)
 • Kuntien ortokuvat
 • Avoin metsävaratieto (Suomen metsäkeskus)
 • Ajantasa-asemakaava
 • Sentinel 2 -satelliittikuvat