Miksi valita Sitowise

Ajantasainen tieto ja tulevaisuuden ennusteet selkeästi kartalla ja raportteina
Metsien kasvu, ilmastoriskit, biodiversiteetti, hiilivarastot ja -nielut
Automaattinen riskikohteiden tunnistus ja muutostulkinta satelliittikuvien ja tekoälyn avulla
Tarkka tieto mahdollistaa metsäsuunnittelun ja maankäytön optimoinnin ilmasto- ja ympäristövaikutusten näkökulmasta.

Ilmastonmuutos aiheuttaa yhä kasvavia ongelmia ympäristöllemme esimerkiksi hyönteistuhojen, myrskytuhojen, metsäpalojen ja tulvien lisääntymisen takia. On tärkeää tunnistaa riskialueet ja seurata ympäristön muutoksia, jotta ilmeneviin ongelmiin voidaan puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Metsien rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja elinympäristöjen häviämisen vähentämisessä on tullut entistä tärkeämmäksi. Jotta metsäsuunnittelua ja maankäyttöä voidaan optimoida ilmasto- ja ympäristövaikutusten näkökulmasta, tarvitaan tarkkoja ja ajantasaisia tietoja metsien tilasta, riskeistä, hiilivarastoista ja -nieluista sekä biodiversiteetistä muuttuvissa olosuhteissa.

Sitowisellä on vahva osaaminen satelliittimonitoroinnin hyödyntämisestä. Automaattista hakkuiden muutostulkintapalveluamme on käytetty kesästä 2019 lähtien Suomen metsäkeskuksen toimesta hakkuiden valvontaan koko Suomessa (katso asiakastarina täältä). Hyödynnämme palveluissamme avoimia paikkatietoaineistoja, satelliittiseurantatietoja, erilaisista tutkimusjulkaisuista kerättyjä tietoja ja tekoälymallinnusta. 

Tiedot ovat käytettävissä Sitowisen sovellusten tai WMS/WMTS/WFS-rajapintojen kautta. Smartlas -dataa voidaan käyttää moniin eri tarkoituksiin, kuten metsien CO2-varastojen arviointiin, maankäytön suunnitteluun ja metsäsuunnitteluun.

Miksi hankkia paikkatietoaineistot palveluna?

Sitowisellä on Suomen laajin kokonaisvaltainen tarjonta ja osaaminen tarkoista kartta-aineistoista sekä paikkatiedolla johtamisen tilannekuvista päätöksenteon tueksi.

Smartlas-karttapalvelusta saat paikkatietoaineistot yhdestä paikasta valmiiksi tietojärjestelmiin ​sopivina rajapintapalveluna​. Kokoamme yhteen ja harmonisoimme esimerkiksi kuntien tarjoamia luvanvaraisia paikkatietoaineistoja, jotka tarjotaan asiakkaillemme helposti saataville yhdestä rajapintapalvelusta suoraan pilvestä. Käyttämällä palveluamme vältät päällekkäiset aineistohankinnat sekä varmistat aineistojen ​tehokkaan hyödyntämisen eri sovelluksissa​.

Tarjoamme myös analyyseja ja analytiikkaa paikkatiedolla johtamisen tueksi.​ Me huolehdimme aineiston keräämisen, ylläpidon, jakelun ja sopimusten hallinnan​. Sinä voit keskittyä ydintekemiseesi.

Älykkäät kartta-aineistot yhdestä palvelusta

Smartlas-palvelusta saat sekä avoimet, luvanvaraiset että tekoälyn avulla rikastetut paikkatietoaineistot käyttöösi rajapintana suoraan pilvestä. Aineistot ovat käytettävissä myös esimerkiksi Louhi- ja Foresta-tuotteissamme. Palvelu tarjotaan WMS-, WMTS- tai WFS-rajapintatoteutuksina käytettäväksi missä tahansa näitä standardeja tukevissa palveluissa. Myös tiedostotoimitukset järjestyvät tarvittaessa. Aineistot päivitetään kerran vuodessa tai sitä mukaa kun uutta dataa on saatavilla.