Miksi valita Sitowise

Taitava riskienhallinta projektisi turvana
Laaja kokemus riskienhallinnan ja turvallisuuden eri alueilta
Henkilöstömme kattavat pätevyydet
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Riskit kuriin taitavalla riskienhallinnalla

Riskikohteiden menestyksekäs tunnistaminen parantaa projektin läpiviennin joustavuutta ja tuo kustannussäästöjä samalla parantaen työturvallisuutta ja -tyytyväisyyttä.

Riskienhallintasuunnitelman laatiminen on oleellinen osa projektien läpivientiä. Suunnitelmaan listataan kokonaisvaltaisesti ne mahdolliset riskitekijät, joilla voi olla negatiivinen vaikutus projektiin.  Riskien kategorisointi riittävän useaan luokkaan selkeyttää suunnitelmaa ja helpottaa mahdollisten riskitekijöiden luokkakohtaista tunnistamista suunnitelman toteutusvaiheessa. 

Mies suunnitelmapiirustus kädessä rakennustelineellä.
Riskien jaottelu tapahtuu paitsi riskien luonteen, myös sen mukaan, mihin yrityksen toimintoihin ne voivat vaikuttaa. Riskilajit voivat mennä osittain päällekkäin, ja tämä on hyvä muistaa jaottelua arvioitaessa. Riskilajeja voivat olla muun muassa projektiriskit, ympäristöriskit, tietoriskit, sopimus- ja vastuuriskit, henkilöriskit ja paloriskit. 

Riskien kartoittaminen

Riskienhallintasuunnitelman lähtötietoselvityksessä kartoitetaan projektin tai hankkeen kokonaistilannekuva sekä nimetään suunnitelman laadintaan osallistuvat henkilöt. Valittujen henkilöiden kesken luokitellaan riskien alkukartoitusvaiheessa listatut riskit ja valmistellaan riskitaulukko. 

Riskitaulukko on käytännöllinen apuväline riskien suuruuden, niiden todennäköisyyden ja niistä johtuvien mahdollisten seurauksien arviointiin. Riskin todennäköisyyttä arvioitaessa pohditaan riskien toteutumisen mahdollisuutta sekä sitä, kuinka usein riski toteutuu. Esiintymistoistuvuuden luokittelu voidaan suunnitella hankekohtaisesti ja se voi olla esimerkiksi 3–5 kohtainen erittely erittäin harvinaisen ja erittäin yleisen esiintyvyyden välillä. Tehtyjen selvitysten perusteella valitaan seurausten vakavuus ja tapahtuman todennäköisyys. 

Riskityöpajat riskienhallinnan edistämiseksi 

Riskitasojen arviointi ja suunnitelmaan tarvittavien lisäysten tunnistaminen tapahtuu riskityöpajassa. Tällöin hyvä vuorovaikutus riskien osa-alueet tuntevien tahojen kanssa on tärkeä, jotta esille nostettujen asioiden riittävyys riskienhallintasuunnitelman kannalta tulee arvioiduksi oikein. 

Asiantuntemuksen avulla kyetään kohdistamaan oikeat resurssit listattujen riskien ehkäisyyn ja luomaan strategia, joka otetaan käyttöön riskien toteutuessa. Strategiassa listataan toimenpide-ehdotukset ja vastuunjako henkilöittäin. Epävarmuuksien välttämiseksi tulee riskienhallintasuunnitelman olla niin yksityiskohtainen, ettei mikään tapahtuma aiheuta kyvyttömyyttä reagoida tilanteeseen sen vaatimalla tavalla.  

Riskienhallinta kuuluu meille kaikille

Hyväkään riskienhallintasuunnitelma ei auta, mikäli siitä ei tiedoteta projektin osapuolille riittävässä laajuudessa. Riskienhallintasuunnitelman onnistuneen jalkauttamisen keskeisiä tekijöitä ovat tiedon riittävän helppo tavoitettavuus sekä henkilökohtaisten vastuualueiden sisäistämisen varmistaminen. Tällöin myös projektin onnistunut toteuttaminen loppuun saakka on todennäköisempää. 
Valvoja työssään

Sitowisen kokeneet asiantuntijat ovat käytettävissänne kaikissa infran ja talonrakentamisen riskienhallintaan liittyvissä tehtävissä.