Vastuullisuusohjelma

Sitowise julkaisi ensimmäisen vastuullisuusohjelmansa vuonna 2019. Siinä määriteltiin Sitowisen tahtotila olla vastuullisin kumppani hyvinvoivan elinympäristön kehittämisessä. Vastuullisuusohjelma päivitettiin vuonna 2022, jolloin asetimme neljä vastuullisuustavoitetta. Vastuullisuusohjelma ohjaa yrityksen toimintaa, herättää yrityksen sisäistä vastuullisuuskeskustelua sekä saa meidät huomioimaan enenevässä määrin kestävän kehityksen tuomat mahdollisuudet – ja myös vaatimukset.

Viime vuosina Sitowise on kasvanut merkittävästi, laajentanut toimintaansa Ruotsiin ja listautunut pörssiin samalla, kun odotukset vastuullisuustyön seuraamiselle ja mittaamiselle ovat yhteiskunnassa lisääntyneet. Myös lainsäädäntö on muutoksessa ja vaatimukset yritysten vastuullisuudelle kasvavat edelleen. 

Vastuullisuustavoitteet

Image
Magnifying glass

Tavoitteet pähkinänkuoressa

Uudessa vuoteen 2025 asti ulottuvassa vastuullisuusohjelmassa on neljä vastuullisuustavoitetta:

 • Olemme hiilineutraali 2025
 • Olemme toimialamme yhdenvertaisin ja hyvinvoivin työyhteisö 
 • Tähtäämme kestävään taloudelliseen kasvuun 
 • Vaikutamme aktiivisesti alamme kehittymiseen entistä vastuullisemmaksi. 

Olemme hiilineutraali 2025

Monet sidosryhmistämme kuten osakkeenomistajat, yhteistyökumppanit ja asiakkaat odottavat ja arvostavat kunnianhimoista ilmastotyötä ja vastuullisuutta. Sitowisen tulee pystyä vastaamaan näihin odotuksiin. Ilmastonmuutoksen hillintä ja hiilijalanjäljen jatkuva pienentäminen ovat jo osa vastuullisuustyötä.

Osaamisen visio on foorumi alan koulutuksen kehittämiseksi

Tähän tavoitteeseen pääsemme näillä teoilla:

 • Vähennämme jatkuvasti oman toiminnan päästöjä kohti vuoden 2025 hiilineutraaliutta. 
 • Kompensoimme omasta toiminnastamme aiheutuvat hiilidioksidipäästöt viimeistään vuodesta 2025 alkaen. 

Olemme toimialamme yhdenvertaisin ja hyvinvoivin työyhteisö

Sitowisen kaltaisessa asiantuntijayrityksessä sosiaalinen vastuu painottuu erityisesti henkilöstön hyvinvoinnin varmistamiseen ja kehittämiseen. Haluamme osoittaa olevamme vahvasti sitoutuneita henkilöstön hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden kehittämiseen, siksi se on nostettu myös yhdeksi vastuullisuusohjelmamme päätavoitteista.

Sitowise Digi Partners Subcontracting Network

Tähän tavoitteeseen pääsemme näillä teoilla:

 • Edistämme työntekijöidemme työnhyvinvointia aktiivisesti ja kuuntelemme työntekijöitämme
 • Varmistamme monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumisen yrityksessämme 

Voimme näin täyttää työnantajalupauksemme ”työlläsi on merkitystä - sekä työyhteisössämme että yhteiskunnan näkökulmasta.” 

Tähtäämme kestävään taloudelliseen kasvuun

Vaatimukset vastuullisuuteen ja kestävyyteen vaikuttavat yhä useamman asiakkaamme toimintaan ja kehitystarpeisiin. Lisäksi ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen, energiatehokkuus, kiertotalous ja osallisuus vaativat uusien ratkaisujen kehittämistä ja skaalaamista.

its world solutions for mobility

Tähän tavoitteeseen pääsemme näillä teoilla:

 • Ennakoimme ja seuraamme markkinoiden muutosta, vastuullisuustrendien ja asiakkaidemme vastuullisuustavoitteiden suuntaa 
 • Kehitämme aktiivisesti nykyisiä ja uusia palveluita vastaamaan kestävän kehityksen haasteisiin 
 • Lisäämme kestään kehitykseen tähtäävän liiketoimintamme määrää 

Vaikutamme aktiivisesti alamme kehittymiseen entistä vastuullisemmaksi

Sitowise haluaa aktiivisesti osallistua uusien kestävien kehityssuuntien löytämiseen ja kirittää koko alan kestävää kehitystä. Rakennetun ympäristön liiketoiminnalla on iso vaikutus sekä ilmastokysymyksiin, että useisiin kestävän kehityksen osa-alueisiin.

Lippu- ja maksujärjestelmä joukkoliikenne

Tähän tavoitteeseen pääsemme näillä teoilla:

 • Olemme aktiivisin ja kiinnostavin rakennetun ympäristön vastuullisuuskeskustelija 
 • Lisäämme henkilöstömme vastuullisuusosaamista merkittävästi 
 • Sisällytämme kestävän kehityksen palkitsemispolitiikkaamme 

Alan tuleekin lisätä rooliaan ja näkyvyyttään vastuullisten ratkaisujen kehittäjänä. 

olennaisuusanalyysi

Olennaisuusanalyysi kiteyttää vastuullisuustyön

Vastuullisuusohjelman päivityksen tueksi laadittiin olennaisuusanalyysi, jonka tarkoituksena on tunnistaa Sitowisen toiminnan kannalta keskeisimmät vastuullisuuden osa-alueet kaikista ESG-näkökulmista sekä niihin liittyvä edelläkävijyyden taso. Olennaisuusanalyysissä tarkasteltiin liiketoimintaamme vaikuttavia trendejä, yhtymäkohtia YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmaan sekä huomioitiin henkilöstön sekä asiakkaidemme näkemykset.